• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.377,77 +17,85/+1,31%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.377,77   +17,85/+1,31%  |   HNX-INDEX   318,73   +1,66/+0,52%  |   UPCOM-INDEX   90,22   +0,67/+0,75%  |   VN30   1.481,30   +19,39/+1,33%  |   HNX30   505,52   +2,91/+0,58%
21 Tháng Sáu 2021 5:44:30 SA - Mở cửa
ACB: Ước lợi nhuận 3.150 tỷ đồng trong quý I
Nguồn tin: Người đồng hành | 06/04/2021 11:52:22 SA
ACB ước ghi nhận lợi nhuận 3.105 tỷ đồng, tăng hơn 61%.
Tín dụng tăng hơn 4% lên khoảng 320.000 tỷ đồng.
 
Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Tổng giám đốc ngân hàng Á Châu (HoSE: ACB) cho biết lợi nhuận quý I của ngân hàng ước đạt 3.105 tỷ đồng. Quý I/2020, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.925 tỷ đồng.
 
Tổng tài sản ACB được vị CEO tính toán đến 5/4 đạt khoảng 447.000 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cuối năm ngoái. Tín dụng ghi nhận 320.000 tỷ đồng, tăng hơn 4%. Lượng vốn huy động khoảng 352.000 tỷ đồng và khá cân bằng với hoạt động cho vay. 
 
Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng hiện dưới 0,7%, do đó đáp ứng yêu cầu dưới 1%. Ngân hàng chủ động đánh giá và phân loại nợ để đảm bảo an toàn tài chính. 
 
Năm 2021, ACB đặt kế hoạch tổng tài sản tăng 10%, tiền gửi khách hàng tăng 9%, tín dụng tăng 9,5%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%. Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2021 đạt 10.602 tỷ đồng, tăng 10%. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến duy trì 25% bằng cổ phiếu.