• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.248,33 -4,12/-0,33%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:58 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.248,33   -4,12/-0,33%  |   HNX-INDEX   292,19   -3,35/-1,13%  |   UPCOM-INDEX   83,13   -0,97/-1,15%  |   VN30   1.277,35   -0,84/-0,07%  |   HNX30   441,71   -10,22/-2,26%
14 Tháng Tư 2021 6:50:50 SA - Mở cửa
Sau Nhiệt điện Phả Lại, thêm một công ty con của Genco 2 chia cổ tức kỷ lục
Nguồn tin: Người đồng hành | 07/04/2021 10:00:07 SA
Nhiệt điện Hải Phòng muốn trích gần 1.213 tỷ đồng để trả cổ tức 25,25% cho năm 2020.
Công ty đã tạm ứng cổ tức tiền mặt 10% trong 2 đợt trước đó.
Nhiệt điện Hải Phòng đặt kế hoạch tổng doanh thu giảm 18% và lợi nhuận giảm 86% trong năm 2021.
 
HĐQT Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) vừa thông qua một số nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Một nội dung đáng chú ý là phương án chia cổ tức năm 2020 tổng tỷ lệ 24,25%, tương đương với giá trị gần 1.213 tỷ đồng. Đây là mức chia cổ tức lớn nhất kể từ khi doanh nghiệp lên sàn năm 2016.
 
Trước đó, công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền trong 2 đợt với tổng tỷ lệ 10%. Như vậy phần cổ tức còn lại là 14,25%, tương ứng với giá trị 713 tỷ đồng.
 
Năm 2020, Nhiệt điện Hải Phòng ghi nhận doanh thu thuần giảm 4% còn 10.866 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn và chi phí hoạt động giảm giúp lợi nhuận sau thuế tăng 25%, đạt 1.470 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phần đạt 2.903 đồng. 
 
Hiện EVN Genco2 là công ty mẹ nắm giữ 51% cổ phần HND, tương ứng tổng giá trị nhận về 618 tỷ đồng. Ngoài ra Nhiệt điện Phả Lại (HoSE:PPC) sở hữu 25,97% và SCIC có 9% cổ phần HND.  
 
Đặt kế hoạch cho năm 2021, công ty đưa mục tiêu sản lượng điện giảm nhẹ về 7,16 tỷ kWh. Tổng doanh thu dự kiến giảm 18% về 8.979 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế giảm hơn 86% về 210 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến cho năm 2021 là 8%.
 
Ngoài ra tại đại hội, công ty sẽ xin ý kiến về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Ngô Minh Quân. Ngược lại công ty dự kiến bầu ông Dương Bá Sơn – đại diện EVN Genco2 làm thành viên HĐQT thay thế.
 
Trước Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Phả Lại - một công ty con khác của Genco 2 cũng trả cổ tức kỷ lục cho năm 2020 với tỷ lệ 59% bằng tiền.
 
Genco 2 tiến hành IPO vào tháng 2 với khối lượng chào bán hơn 580 triệu cổ phiếu, tương đương gần 48,9% vốn điều lệ. Giá khởi điểm 24.520 đồng/cp. Phiên đấu giá có sự tham gia của 14 nhà đầu tư, đăng ký tổng cộng 262.500 cổ phần, tương ứng "ế" tới 99,97%. Trong đó một nhà đầu tư nước ngoài muốn mua 200.000 cổ phiếu, 5 cá nhân nước ngoài mua 10.500 cổ phiếu và 8 nhà đầu tư trong nước đăng ký 52.000 cổ phiếu.