• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.248,33 -4,12/-0,33%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:58 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.248,33   -4,12/-0,33%  |   HNX-INDEX   292,19   -3,35/-1,13%  |   UPCOM-INDEX   83,13   -0,97/-1,15%  |   VN30   1.277,35   -0,84/-0,07%  |   HNX30   441,71   -10,22/-2,26%
14 Tháng Tư 2021 4:49:25 SA - Mở cửa
BMP: Nhựa Bình Minh trình chia cổ tức 2020 tỷ lệ 63,2%
Nguồn tin: Người đồng hành | 07/04/2021 10:03:32 SA
Doanh nghiệp sẽ dùng 99% lợi nhuận sau thuế năm 2020 để chia cổ tức cho cổ đông.
Nhựa Bình Minh lên kế hoạch lợi nhuận đi ngang năm 2021, cổ tức tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế.
 
HĐQT Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên phương án dùng 99% lợi nhuận sau thuế năm 2020 để chia cổ tức cho cổ đông. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ chi 517 tỷ đồng để chia cổ tức, tương ứng tỷ lệ 63,2% (1 cổ phiếu nhận được 6.320 đồng). Cổ tức 2020 được chia làm 3 đợt, công ty đã tạm ứng đợt 1 tỷ lệ 28,4% (2.840 đồng/cp).
 
Năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 4.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 523 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 24% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận tăng trong năm 2020 nhờ hưởng lợi giá nguyên liệu nhựa giảm, qua đó biên lãi gộp cải thiện từ 23% lên 27%.
 
HĐQT trình kế hoạch doanh thu 5.200 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện năm 2020. Song, lợi nhuận sau thuế kế hoạch đi ngang ở mức 523 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế.
 
Ngoài ra, ông Wisit Rechiapichitgool đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT từ đầu tháng 4. Do vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm nay sẽ tiến hành bầu 1 thành viên HĐQT mới cho nhiệm kỳ 2018-2023.