• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.248,33 -4,12/-0,33%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:58 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.248,33   -4,12/-0,33%  |   HNX-INDEX   292,19   -3,35/-1,13%  |   UPCOM-INDEX   83,13   -0,97/-1,15%  |   VN30   1.277,35   -0,84/-0,07%  |   HNX30   441,71   -10,22/-2,26%
14 Tháng Tư 2021 5:42:59 SA - Mở cửa
MBB: MB muốn tăng 40% vốn điều lệ
Nguồn tin: Người đồng hành | 07/04/2021 10:12:31 SA
Ngân hàng đặt kế hoạch tăng lợi nhuận trước thuế 20%, đạt 13.200 tỷ đồng trong năm 2021.
Ngân hàng trình phương án tăng vốn điều lệ thêm gần 10.700 tỷ đồng qua 3 đợt phát hành cổ phiếu. 
 
Theo tài liệu họp cổ đông thường niên 2021 dự kiến diễn ra 27/4, MB (HoSE: MBB) đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 13.200 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Tổng tài sản và tăng trưởng tín dụng dự kiến tăng 11%, huy động vốn tăng tùy theo nhu cầu sử dụng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%.
 
MB cũng lưu ý, trong trường hợp dịch Covid-19 chưa được kiểm soát, các chỉ tiêu kế hoạch 2021 tăng quanh mức khoảng 10%. 

 
Ngân hàng muốn tăng vốn điều lệ thêm 10.800 tỷ đồng. Ảnh: MB. 
 
HĐQT cũng trình kế hoạch tăng 40% vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh. Phương án phát hành chia thành 3 lần. Lần một, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 35% nâng vốn điều lệ từ 28.000 tỷ đồng lên 38.600 tỷ đồng. 
 
Lần hai, ngân hàng sẽ tăng vốn thêm 700 tỷ qua bán vốn cho nhà đầu tư chiến lược gồm: Viettel (thêm tối đa 43 triệu cổ phiếu),  Công ty TNHH Nhà nước MTV Thương Mại và xuất nhập khẩu Viettel (tối đa 27 triệu cổ phiếu) và các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn của ngân hàng. Lần ba, ngân hàng sẽ phát hành 19,24 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên. 
 
Với phần vốn tăng thêm gần 10.700 tỷ đồng, ngân hàng dự kiến sẽ đầu tư tại sản tăng năng lực như hệ thống, giải pháp công nghệ thông tin, đầu tư trụ sở của MB tại khu vực TP HCM và đầu tư khác cần thiết cho việc ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng khoảng 4.783 tỷ đồng, bổ sung vốn đầu tư kinh doanh khác gồm bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh, mô hình kinh doanh mới... hơn 5.900 tỷ đồng.