• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 8:13:28 CH - Mở cửa
BAX: Chốt quyền chia cổ tức gần 131%
Nguồn tin: Người đồng hành | 08/04/2021 11:33:41 SA
Công ty Thống Nhất dự tính chi hơn 107 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 2/2020.
Ngày đăng ký cuối cùng vào 26/4 và thời gian thanh toán chia làm 2 đợt.
Công ty thông qua phương án chia cổ tức gần 161% cho năm 2020 và 50% cho năm 2021.
 
Công ty Thống Nhất (HNX: BAX) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 130,93% (1 cổ phiếu được nhận 13.093 đồng). Với 8,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự chi hơn 107 tỷ đồng.
 
Ngày đăng ký cuối cùng vào 26/4. Thời gian thanh toán chia làm 2 đợt, bao gồm chi trả 40,93% vào ngày 26/5 và trả 90% vào ngày 26/7.
 
Trước đó tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/3, cổ đông BAX đã thông qua mức chia cổ tức cho cả năm 2020 là 160,93% (1 cổ phiếu được nhận 16.093 đồng). Trong đó công ty đã có tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 tỷ lệ 50% bằng tiền.
 
Năm ngoái, chủ khu công nghiệp Bàu Xéo ghi nhận doanh thu 336 tỷ đồng, tăng 65% và vượt 13% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 146 tỷ đồng, tăng 71% và vượt 34% kế hoạch năm. Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục của doanh nghiệp.
 
Sang năm 2021, công ty đề ra kế hoạch doanh thu 262 tỷ đồng, bằng 84% thực hiện năm trước.  Lợi nhuận sau thuế 54,28 tỷ đồng, giảm 63%. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 50%, tương đương giá trị thanh toán 41 tỷ đồng.
 
Cũng trong đại hội này, cổ đông đã tiến hành miễn nhiệm ông Lê Văn Danh thôi làm thành viên HĐQT và bầu ông Nguyễn Văn Hồng vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
 

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức