• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.241,81 -8,76/-0,70%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:11:48 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.241,81   -8,76/-0,70%  |   HNX-INDEX   279,86   -1,23/-0,44%  |   UPCOM-INDEX   80,85   -0,33/-0,41%  |   VN30   1.340,73   -3,91/-0,29%  |   HNX30   416,96   -2,84/-0,68%
08 Tháng Năm 2021 5:47:44 CH - Mở cửa
VPB: Cổ đông VPBank xem xét ủy quyền HĐQT bán vốn tại công ty con
Nguồn tin: Người đồng hành | 09/04/2021 9:10:51 SA
Ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 28% trong năm 2021, đạt 16.654 tỷ đồng.
VPBank trình chào bán 15 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm.
Cổ đông xem xét ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án bán vốn đầu tư (phần vốn góp, cổ phần) của VPBank tại các công ty con như tỷ lệ bán, giá mua bán phần vốn góp, đối tác mua bán...
 
Theo tài liệu họp cổ đông thường niên 2021, VPBank (HoSE: VPB) đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 16.654 tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước. Mục tiêu tổng tài sản tăng 17% đạt 491.886 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá tăng 10,5% lên 327.280 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng tăng 16,6% đạt 376.340 tỷ đồng. 
 
HĐQT cũng sẽ trình cổ đông phương án tái phát hành/bán cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên VPBank năm 2021. VPBank có hơn 75,2 triệu cổ phiếu quỹ và đề xuất sử dụng để phát hành cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP và cho các nhà đầu tư mới vào thời điểm thích hợp.
 
Riêng với phát hành cổ phiếu ESOP, HĐQT đề xuất phương án bán 15 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm, giải tỏa từng phần 30% sau 1 năm, 35% sau 2 năm và 35% sau 3 năm. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý III.

 
Ngân hàng muốn phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP cho nhân viên. Ảnh: VPbank.
 
Cổ đông cũng sẽ xem xét thông qua về mặt chủ trương và ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ như thống nhất về mặt chủ trương và thông qua các phương án thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết khác để thực hiện các ngành nghề kinh doanh được phép theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan; hoặc các cơ hội liên kết, hợp tác hoặc các hình thức khác với các tổ chức tín dụng khác...có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của ngân hàng. HĐQT cũng sẽ được quyền thông qua phương án bán vốn đầu tư (phần vốn góp, cổ phần) của VPBank tại các công ty con như tỷ lệ bán, giá mua bán phần vốn góp, đối tác mua bán...
 
VPBank đang trong quá trình đàm phán để bán vốn tại FE Credit. Nếu không thành công, ngân hàng có thể IPO công ty tài chính tiêu dùng này. 
 
Năm 2020, ngân hàng lãi trước thuế 13.019 tỷ đồng, tăng 26%, vượt 27% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 10.413 tỷ đồng, tăng 26%. 
 
Sau khi trích lập các quỹ, ngân hàng còn hơn 8.851 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối và thống nhất giữ lại toàn bộ nhằm củng cố vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2020 của VPBank và các công ty con. 
 
Tổng tài sản đến cuối năm 2020 hơn 419.026 tỷ đồng, cao hơn 11% so với đầu năm. Cho vay khách hàng hơn 290.816 tỷ đồng, tăng 13%. Nợ xấu ở mức 9.922 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm, chiếm 3,4% dư nợ, tương đương đầu năm. 
 
Tiền gửi khách hàng gần 233.428 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Phát hành giấy tờ có giá tăng tương đương lên 62.845 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 17.415, bên cạnh quỹ tổ chức tín dụng gần 11.912 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần 365,7 tỷ đồng. 
 

Cổ phiếu liên quan