• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.376,87 -3,10/-0,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:07:23 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.376,87   -3,10/-0,22%  |   HNX-INDEX   315,80   -1,29/-0,41%  |   UPCOM-INDEX   90,04   -0,06/-0,07%  |   VN30   1.489,53   +0,29/+0,02%  |   HNX30   498,07   -4,02/-0,80%
24 Tháng Sáu 2021 3:04:41 SA - Mở cửa
HSG: Lãi kỷ lục, Hoa Sen tăng lương và thưởng 36 tỷ đồng cho các lãnh đạo
Nguồn tin: Người đồng hành | 01/05/2021 1:25:10 CH
Hoa Sen chi 36,5 tỷ đồng để thưởng cho nhân sự chủ chốt quý II niên độ 2020-2021. Hoa Sen báo lãi 1.035 tỷ đồng quý II, gấp 5,1 lần cùng kỳ năm trước.
 
Theo BCTC hợp nhất quý II niên độ 2020-2021, Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) đã chi 36,5 tỷ đồng để thưởng cho nhân sự chủ chốt. Trong đó HĐQT, ban cố vấn, ban kiểm soát được thưởng 21,1 tỷ đồng và ban Tổng giám đốc được thưởng 15,4 tỷ đồng. Đây là khoản chi đột biến thưởng cho nhân sự cao cấp bên cạnh thù lao hàng quý khoảng 585 triệu đồng cho HĐQT, ban cố vấn, ban kiểm soát và khoảng 2,5 – 4,6 tỷ đồng lương cho ban Tổng giám đốc.
 
Bên cạnh đó, lương cho ban Tổng giám đốc cũng tăng mạnh từ 3,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước và 2,7 tỷ đồng quý trước (1/10/2020-31/12/2020) lên 4,6 tỷ đồng quý này.
 
 
Nguồn: BCTC quý II niên độ 2020-2021
 
HĐQT Hoa Sen hiện có 6 thành viên, trong đó ông Lê Phước Vũ là Chủ tịch HĐQT, ông Trần Ngọc Chu là Phó Chủ tịch HĐQT thường trực - điều hành, ông Trần Quốc Trí là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Ban kiểm soát có 3 thành viên và ban Tổng giám đốc có 8 người. Nhân sự chủ chốt của Hoa Sen không thay đổi so với cuối năm trước.
 
Hoa Sen chi thưởng lớn cho nhân sự chủ chốt trong bối cảnh lợi nhuận các quý gần đây liên tục tăng và gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm trước. 
 
 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Riêng quý II, tập đoàn ghi nhận doanh thu 10.846 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế 1.035 tỷ đồng, gấp 5,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục trong 1 quý của doanh nghiệp.
 
Lũy kế 6 tháng, Hoa Sen tăng doanh thu 62% lên 19.946 tỷ đồng, lãi sau thuế gấp 4,2 lần lên 1.606 tỷ đồng. Tập đoàn vượt 7% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng. Doanh thu tài chính của Hoa Sen tăng mạnh từ 24,3 tỷ đồng lên 66 tỷ đồng, riêng lãi chênh lệch tỷ giá tăng từ 22 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng.
 
Tại thời điểm cuối quý, doanh nghiệp giảm hơn 1.069 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn xuống 4.964 tỷ đồng và giảm 373 tỷ đồng nợ vay dài hạn xuống 1.790 tỷ đồng. Chi phí lãi vay của đơn vị giảm gần phân nửa từ 152 tỷ đồng xuống 77 tỷ đồng.
 
Bên cạnh giảm nợ vay thì Hoa Sen tăng mạnh giá trị hàng tồn kho từ 5.523 tỷ đồng lên 9.001,7 tỷ đồng. Trong đó, nguyên vật liệu gấp hơn 3 lần từ 1.130 tỷ đồng lên 3.651 tỷ đồng, thành phẩm tăng 18% lên 2.051 tỷ đồng, hàng hóa tăng 27% lên 1.025 tỷ đồng.
 
 
Nguồn: BCTC quý II niên độ 2020-2021