• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.384,77 -9,03/-0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.384,77   -9,03/-0,65%  |   HNX-INDEX   388,45   +0,16/+0,04%  |   UPCOM-INDEX   99,77   +0,09/+0,09%  |   VN30   1.489,26   -15,77/-1,05%  |   HNX30   606,97   +0,04/+0,01%
21 Tháng Mười 2021 9:46:34 CH - Mở cửa
BMP: Nhựa Bình Minh chốt quyền chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 14,8%
Nguồn tin: Người đồng hành | 11/05/2021 3:36:10 CH
Nhựa Bình Minh dự tính chi 121 tỷ đồng để trả cổ tức còn lại năm 2020.
Ngày đăng ký cuối cùng vào 18/5.
Năm 2020 công ty dùng 99% lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức, tương ứng số tiền 517 tỷ đồng.
 
Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt 14,8% (1 cổ phiếu được nhận 1.480 đồng). Với gần 82 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là 121 tỷ đồng.
 
Ngày đăng ký cuối cùng vào 18/5 và thời gian thanh toán là 4/6.
 
Năm ngoái, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu đạt 4.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 523 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 24% so với thực hiện năm trước. Kết quả khả quan này là nhờ hưởng lợi giá nguyên liệu nhựa thấp trong quý đầu năm, cùng với hàng loạt giải pháp của bộ phận quản lý thị trường để đạt biên lợi nhuận tốt hơn.
 
Với kết quả đó, cổ đông thông qua việc dùng 99% lợi nhuận sau thuế năm 2020 để chia cổ tức. Tổng giá trị chi trả là 517 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 63,2% (1 cổ phiếu nhận được 6.320 đồng) và là mức chia kỷ lục. Trong đó công ty có tạm ứng 2 đợt với tổng tỷ lệ 28,4%.
 
Sang năm 2021, công ty đặt mục tiêu sản lượng 115.000 tấn, tăng 4% so với thực hiện năm trước. Doanh thu kế hoạch 5.200 tỷ đồng, tăng 11%. Lợi nhuận sau thuế đi ngang ở mức 523 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế.