• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.376,87 -3,10/-0,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:07:23 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.376,87   -3,10/-0,22%  |   HNX-INDEX   315,80   -1,29/-0,41%  |   UPCOM-INDEX   90,04   -0,06/-0,07%  |   VN30   1.489,53   +0,29/+0,02%  |   HNX30   498,07   -4,02/-0,80%
24 Tháng Sáu 2021 3:41:27 SA - Mở cửa
PTL: Petroland lỗ 2 quý liên tiếp
Nguồn tin: Người đồng hành | 12/05/2021 2:01:09 CH
Doanh thu giảm 20%, công ty lỗ ròng 3,2 tỷ đồng.
Nguyên nhân do không triển khai thêm được dự án mới vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Kế hoạch lợi nhuận năm 2021 là 17,75 tỷ đồng, tăng 11% so với kế hoạch 2020.
 
Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland - HoSE: PTL) công bố kết quả kinh doanh quý I với doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với cùng kỳ năm trước.
 
Doanh thu thuần giảm 20% còn gần 11 tỷ đồng từ hoạt động dịch vụ, không có doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản trong quý I. Giá vốn hàng bán giảm 22% xuống 9,8 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 6,7% lên 8,4%. 

 
Doanh thu tài chính đến từ lãi tiền gửi giảm 28%, còn 2,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 30% lên 6,9 tỷ đồng. Công ty ghi nhận lỗ cổ đông công ty mẹ khoảng 3 tỷ đồng. Như vậy, Petroland đã lỗ 2 quý liên tiếp, quý IV/2020 lỗ 784 triệu đồng.
 
Công ty giải trình doanh thu và lãi giảm do quý I không triển khai thêm được dự án mới. Doanh thu chủ yếu từ hoạt động cho thuê văn phòng, khai thác cơ sở hạ tầng tòa Petroland Tower và các khoản tiền gửi ngân hàng nhưng bị ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19.
 
Tính đến cuối quý I, tổng tài sản của Petroland là 1.567 tỷ đồng, xấp xỉ giá trị đầu kỳ. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 8% còn 21 tỷ đồng. Nợ phải trả của công ty chủ yếu là các khoản nợ ngắn hạn, khoảng 410 tỷ đồng, tương đương 96% tổng nợ. 
 
Về kế hoạch hoạt động năm 2021, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 125 tỷ đồng; lãi sau thuế là 17,75 tỷ đồng, tăng 11% so với kế hoạch năm 2020. Công ty không thông báo về kế hoạch chia cổ tức.
 
Để đạt được các chỉ tiêu, ban lãnh đạo triển khai công tác tìm kiếm đối tác thoái/rút vốn góp của Petroland tại dự án Tương Bình Hiệp (Bình Dương), CTCP Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú, hoàn thành quyết toán toàn bộ dự án, cấp giấy chứng quyền sở hữu cho khách hàng tại chung cư Petroland quận 2, chung cư Mỹ Phú, tòa Petroland Tower và thu hồi 5% giá trị còn lại của hợp đồng chuyển nhượng đã ký với khách hàng.