• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.376,87 -3,10/-0,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:07:23 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.376,87   -3,10/-0,22%  |   HNX-INDEX   315,80   -1,29/-0,41%  |   UPCOM-INDEX   90,04   -0,06/-0,07%  |   VN30   1.489,53   +0,29/+0,02%  |   HNX30   498,07   -4,02/-0,80%
24 Tháng Sáu 2021 5:06:56 SA - Mở cửa
CII: Hụt thu tài chính, CII lãi hơn 4 tỷ quý I
Nguồn tin: Người đồng hành | 02/05/2021 1:40:00 CH
CII giảm mạnh lợi nhuận do cùng kỳ năm trước phát sinh lãi chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính mà kỳ này không có. Doanh thu quý I của CII tăng mạnh nhờ mảng kinh doanh bất động sản. 
 
Công ty đầu tư kỹ thuật hạ tầng TP HCM (HoSE: CII) công bố BCTC hợp nhất với doanh thu thuần gấp đôi đạt 963 tỷ đồng, chủ yếu nhờ doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản tăng mạnh trong khi thu phí, xây dựng và nước sạch ổn định. Giá vốn tăng mạnh hơn nên lãi gộp chỉ tăng 65% đạt 304 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 39% xuống 31,6%.
 
Doanh thu tài chính giảm mạnh từ 575 tỷ đồng xuống 188 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 14% lên 286 tỷ đồng.
 
Do vậy, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 98 tỷ đồng, giảm 71%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 4,4 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ năm trước.
 
 
Đơn vị: tỷ đồng
 
CII cho biết lợi nhuận giảm chủ yếu do cùng kỳ năm trước phát sinh lãi từ chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính với giá trị lớn mà kỳ này không phát sinh.
 
Năm 2021, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu 6.700 tỷ đồng, gần như đi ngang; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ (trước lợi thế thương mại) 615 tỷ đồng, tăng 25%. Như vậy, sau quý I, CII mới thực hiện được 14,3% kế hoạch doanh thu và 0,7% kế hoạch lợi nhuận.
 
Ban lãnh đạo CII cho biết đơn vị bước vào năm 2021 với nhiều yếu tố thuận lợi như dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đạt gần 80% khối lượng công việc là cơ sở quan trọng để đưa dự án vào vận hành và thu phí trong năm 2021; dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội đã thu phí từ 1/4; các dự án phát triển BĐS của công ty đã hoàn thành các hồ sơ pháp lý cần thiết và đi vào xây dựng khai thác.
 
Tại thời điểm cuối quý, CII có khoản nợ vay 17.082 tỷ đồng, tương đương thời điểm đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn là 4.365 tỷ đồng và vay dài hạn 12.717 tỷ đồng.