• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,48 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 8:55:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,48   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   358,87   0,00/0,00%  |   UPCOM-INDEX   97,45   0,00/0,00%  |   VN30   1.458,66   0,00/0,00%  |   HNX30   582,64   0,00/0,00%
21 Tháng Chín 2021 8:57:36 SA - Mở cửa
SIP: SIP lãi quý I gấp gần 5 lần cùng kỳ nhờ hoàn nhập chứng khoán kinh doanh
Nguồn tin: Người đồng hành | 04/05/2021 1:49:47 CH
Chi phí tài chính quý I của Đầu tư Sài Gòn VRG giảm mạnh nhờ hoàn nhập dự phòng chứng khoán kinh doanh.
Danh mục chứng khoán kinh doanh của SIP đều lãi tính đến cuối quý I.
 
Theo BCTC hợp nhất quý I, Công ty Đầu tư Sài Gòn VRG (UPCoM: SIP) ghi nhận doanh thu 1.331 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước nhờ doanh thu từ cung cấp điện, nước và các dịch vụ tiện ích khu công nghiệp cùng tăng. Giá vốn tăng thấp hơn nên lãi gộp tăng 31% đạt 163 tỷ đồng. Biên lãi gộp cải thiện từ 11,4% lên 12,3%.
 
Doanh thu tài chính duy trì tương đương cùng kỳ năm trước với 91 tỷ đồng, song chi phí tài chính giảm mạnh từ 122 tỷ về 3 tỷ đồng nhờ hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh trong kỳ. Hoạt động liên doanh, liên kết lãi 31 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước không có.
 
Nhờ vậy, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ của doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp đạt 186 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Tại thời điểm cuối kỳ, doanh nghiệp có 279 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện, tăng thêm 26 tỷ so với đầu năm. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn đạt 9.262 tỷ đồng, tăng thêm 152 tỷ đồng so với đầu năm.
 
Đầu tư Sài Gòn VRG có 3.907 tỷ đồng khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, bao gồm 413 tỷ chứng khoán kinh doanh và 3.494 tỷ đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
 
Danh mục đầu tư chứng khoán của Đầu tư Sài Gòn VRG gồm Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (HoSE: GVR), Công ty công nghiệp cao su miền Nam (HoSE: CSM), Công ty Cao su Tây Ninh (HoSE: TRC). Trong đó, khoản đầu tư vào GVR có giá gốc 51 tỷ nhưng giá trị hợp lý lên đến 129 tỷ đồng, CSM giá gốc 137 tỷ đồng thì giá trị hợp lý cuối quý I là 176 tỷ đồng. Với khoản đầu tư vào Cao su Tây Ninh, Đầu tư Sài Gòn VRG cũng có lãi.

 
Nguồn: BCTC quý I Đầu tư Sài Gòn VRG