• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.318,25 +8,20/+0,63%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:15:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.318,25   +8,20/+0,63%  |   HNX-INDEX   316,68   +1,83/+0,58%  |   UPCOM-INDEX   87,42   +0,48/+0,55%  |   VN30   1.453,93   +6,70/+0,46%  |   HNX30   511,67   +7,82/+1,55%
02 Tháng Tám 2021 1:16:36 CH - Mở cửa
Biên lợi nhuận gộp Xây dựng Hòa Bình cao nhất 2 năm, Coteccons tiếp tục giảm
Nguồn tin: Người đồng hành | 05/05/2021 8:54:52 SA
Biên lợi nhuận gộp Hòa Bình ở mức 8,7%, cao nhất kể từ quý I/2019 đến nay còn Coteccons là 4,67%.
Lợi nhuận Coteccons, Ricons đều giảm trong quý đầu năm còn Hòa Bình tăng 41%. 
 
Coteccons (HoSE: CTD) báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý I với doanh thu giảm 28% còn lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 56% cùng kỳ năm trước, lần lượt đạt 2.568 tỷ đồng và 54,5 tỷ đồng. EPS tương ứng 731 đồng.

 
Kết quả kinh doanh Coteccons quý I/2021. Đơn vị: tỷ đồng
 
Theo giải trình từ Coteccons, doanh thu mảng xây dựng trong quý giảm 28% do chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế, nhiều dự án bất động sản vẫn chưa trở lại hoạt động bình thường. Điều đó khiến lợi nhuận gộp giảm 38% cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp còn 4,67%.

 
Số liệu Coteccons. 
 
Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ cũng tăng khoảng 10%, so công ty thực hiện trích trước chi phí phải trả cho cán bộ nhân viên tương ứng các khoản lương bổ sung và các khoản thưởng theo thời gian làm việc thực tế, phù hợp với quy chế lương thưởng năm nay, thay vì ghi nhận chi phí theo thực tế thời điểm phát sinh so với trước đây.
 
Tính tới cuối kỳ, Coteccons có 3.251 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, trong đó 80% là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. Công ty tiếp tục duy trì cơ chế không có nợ vay, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ gần 420 tỷ đồng trên vốn chủ sở hữu 8.375 tỷ đồng.
 
Đối với Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC), trong khi doanh thu thuần giảm 7% thì lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 41%, đạt 7,6 tỷ đồng. Các loại chi phí bán hàng, chi phí quản lý cũng giảm củng cố sự gia tăng của lợi nhuận.

 
Kết quả kinh doanh của Hòa Bình. Đơn vị: tỷ đồng
 
Lợi nhuận gộp của Hòa Bình trong kỳ tăng 5%, biên lợi nhuận gộp ở mức 8,7%, cao nhất kể từ quý I/2019 đến nay.

 
Tính đến cuối kỳ, Hòa Bình có 10.396 tỷ đồng phải thu ngắn hạn, giảm 249 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản phải thu này chiếm 67% tổng tài sản doanh nghiệp.
 
Hòa Bình cũng có 4.935 tỷ đồng nợ vay tài chính, phần lớn là nợ ngắn hạn, giảm 182 tỷ đồng so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ là 849 tỷ đồng trên vốn chủ sở hữu 4.154 tỷ đồng.
 
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của Ricons trong quý đầu năm cũng giảm 28% còn 23,6 tỷ đồng trong khi doanh thu thuần tăng 11%, đạt 1.217 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ giá vốn tăng 12%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 63%. Biên lợi nhuận gộp ở mức 5,94%.

 
Kết quả kinh doanh Ricons. Đơn vị: tỷ đồng
 
Tiền nhàn rỗi cuối kỳ đạt 952 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Hàng tồn kho gấp gần 3 lần lên 593 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí xây dựng công trình dở dang. Ricons cũng không có vay nợ tài chính, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 516,6 tỷ đồng trên vốn chủ sở hữu 2.343 tỷ đồng.