• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.344,70 +4,86/+0,36%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.344,70   +4,86/+0,36%  |   HNX-INDEX   361,66   +2,68/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   97,19   +0,43/+0,44%  |   VN30   1.447,45   +1,23/+0,09%  |   HNX30   585,80   +3,72/+0,64%
22 Tháng Chín 2021 1:12:40 CH - Mở cửa
MPC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nguồn tin: HNX | 05/05/2021 8:52:00 SA
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MPC của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 17/06/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Lầu 8, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, TP. HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT, Ban Tồng Giám Đốc và Ban kiểm soát
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
+ Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2021
+ Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
+ Một số nội dung khác

Cổ phiếu liên quan