• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
23 Tháng Giêng 2022 6:22:30 SA - Mở cửa
Ngành ngân hàng Việt Nam đã ghi dấu ấn trước nhiều thách thức
Nguồn tin: BizLive | 06/05/2021 10:03:43 SA
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ngành ngân hàng đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển đất nước, đã ghi dấu ấn trước nhiều thách thức thời gian qua.

 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm
 
Ngày 5/5, phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành ngân hàng Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương ngành ngân hàng đã thể hiện rõ vai trò là huyết mạnh của nền kinh tế, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước, đặc biệt trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, lịch sử 70 năm của ngành ngân hàng luôn gắn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong thời kỳ chiến tranh cũng như thời bình, các thế hệ ngành ngân hàng luôn thể hiện bản lĩnh, tinh thần yêu nước và khát vọng đóng góp với quê hương, đất nước. Thắng lợi của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến có đóng góp rất quan trọng của cán bộ ngành ngân hàng và nhiều cán bộ ngân hàng đã mãi mãi gửi lại tuổi thanh xuân cho đất nước.
Là lãnh đạo Chính phủ trong hai nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương ngành ngân hàng đã thể hiện rõ vai trò là huyết mạnh của nền kinh tế, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước, đặc biệt trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Ngành ngân hàng đã ghi dấu ấn vượt qua được khó khăn, thách thức của bối cảnh quốc tế, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và tận dụng được cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế của đất nước.
Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, phản ứng chính sách kịp thời trong bối cảnh trong nước, quốc tế khó khăn, ứng phó với dịch bệnh Covid-19 để Việt Nam thực hiện được mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tạo niềm tin thị trường và góp phần nâng cao vị thế, tín nhiệm quốc gia.
Bên cạnh đó, ngành ngân hàng thể hiện rõ vai trò là kênh cung ứng vốn chủ yếu cho nền kinh tế để phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và phát triển công nghiệp, xuất khẩu.
Cũng theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ngành ngân hàng đã tiên phong ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo, truyền thông minh bạch hóa thông tin để cung ứng các dịch vụ đến người dân, đảm bảo tiện ích, an toàn và thay đổi thói quen tiêu dùng tài chính, góp phần xây dựng xã hội văn minh, hiện đại và cũng là ngành đi đầu trong công tác xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội.
 
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TĂNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI NHỮNG BIẾN ĐỘNG
 
 
 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng
 
Tại lễ kỷ niệm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nhìn nhận, hiện nay và những năm tới là giai đoạn mà tình hình thế giới và trong nước đan xen nhiều thuận lợi, thời cơ, khó khăn và thách thức, nhất là khi đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục hoành hành trên phạm vi toàn thế giới.
Trước tình hình đó, Thống đốc cho biết toàn ngành ngân hàng sẽ bám sát đường lối chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII để chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động ngân hàng, góp phần hiện thực hoá các mục tiêu mà Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025) và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2021-2030) và tầm nhìn 2045.
Theo đó, toàn ngành sẽ tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm và bao trùm.
Một là, nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, tăng khả năng thích ứng với những biến động của môi trường kinh tế thế giới và trong nước để kiên định mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần nâng cao tính độc lập tự chủ của nền kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Hai là, thực hiện tái cơ cấu và củng cố hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn và lành mạnh, hiệu quả, tiệm cận tới các chuẩn mực quốc tế, để thực hiện tốt hơn vai trò chu chuyển vốn và nâng cao tính minh bạch trong nền kinh tế.
Ba là, hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng phù hợp với bối cảnh mới; Phát triển và đa dạng hoá các loại hình dịch vụ, tăng cường đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tiện ích cho doanh nghiệp và người dân, góp phần vào chủ trương thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số…