• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.376,87 -3,10/-0,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:07:23 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.376,87   -3,10/-0,22%  |   HNX-INDEX   315,80   -1,29/-0,41%  |   UPCOM-INDEX   90,04   -0,06/-0,07%  |   VN30   1.489,53   +0,29/+0,02%  |   HNX30   498,07   -4,02/-0,80%
24 Tháng Sáu 2021 3:54:52 SA - Mở cửa
BCG: Bamboo Capital lãi kỷ lục trong quý I
Nguồn tin: Người đồng hành | 07/05/2021 9:25:03 SA
Bamboo Capital báo lãi sau thuế của công ty mẹ quý I đạt 118 tỷ đồng, mức cao kỷ lục.
Doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2021 tăng gấp 3 lần.
Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ từ 1.360 lên 5.063 tỷ đồng.
 
Theo BCTC hợp nhất quý I, Bamboo Capital (HoSE: BCG) ghi nhận doanh thu thuần tăng 65%, đạt 634 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng thấp hơn nên lợi nhuận gộp tăng 167% đạt 203,5 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 20% đến 32%.
 
Doanh thu tài chính cao đột biến 313 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ năm 2020. Trong đó, lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu đạt 124 tỷ đồng, gấp khoảng 4 lần quý I/2020. Lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư cũng tăng gấp 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái. 

 
Các khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh tại Bamboo Capital

 
Các khoản đầu tư trái phiếu và tiền gửi có kỳ hạn
 
Tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng mạnh từ 53 tỷ đồng lên 222 tỷ đồng, chủ yếu đến từ tăng chi phí lãi vay, lãi trái phiếu gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái, đạt 135 tỷ đồng. Chi phí phải trả theo hợp đồng hợp tác đầu tư cũng tăng 8 lần lên 64 tỷ đồng. Chi phí tài chính khác tăng 28 lần từ 791 triệu đồng lên 22 tỷ đồng.
 
Chi phí bán hàng giảm 29% còn 23,5 tỷ nhưng chi phí quản lý tăng gấp 2 lần lên 71,5 tỷ đồng. Hoạt động liên doanh liên kết báo lỗ 5,3 tỷ đồng, lãi từ hoạt động khác đạt hơn 6 tỷ đồng.
 
Kết quả, công ty báo lãi sau thuế đạt 163 tỷ đồng, gấp 20 lần cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 118 tỷ đồng, gấp hơn 90 lần cùng kỳ. Đây là mức lãi kỷ lục trong 1 quý của doanh nghiệp.
 
Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân lợi nhuận tăng mạnh đến từ bàn giao dự án và hoạt động M&A tại một số dự án bất động sản, đồng thời các dự án năng lượng tái tạo cũng bắt đầu có đóng góp doanh thu và lợi nhuận trong kỳ này.

[Đơn vị: tỷ đồng]
 
Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, dự kiến tổ chức trực tuyến ngày 15/5, Bamboo Capital trình cổ đông chỉ tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.375 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 806 tỷ đồng, đều tăng gấp 3 lần so với thực hiện năm 2020. Theo đó, lãi sau thuế của công ty trong quý I đã đạt 20% kế hoạch cả năm.
 
Doanh thu của doanh nghiệp dự kiến đến từ 3 mảng chính là bất động sản và xây dựng thương mại và năng lượng, với giá trị lần lượt 4.030 tỷ đồng và 3.203 tỷ đồng và 1.156 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh từng lĩnh vực hoạt động năm 2021 của Bamboo Capital.
 
Với kết quả kinh doanh dự kiến này, doanh nghiệp chia cổ tức theo tỷ lệ 12%, cao hơn tỷ lệ cổ tức năm 2020 dự kiến thực hiện là 10%, trong đó 8% bằng tiền và 2% bằng cổ phiếu.
 
HĐQT trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2% năm 2020, chuyển đổi 900 tỷ trái phiếu thành cổ phiếu, phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược và phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 để nâng vốn điều lệ từ 1.360 tỷ đồng lên 5.063 tỷ đồng, tính đến 31/12.