• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
23 Tháng Giêng 2022 6:07:48 SA - Mở cửa
CEG: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Nguồn tin: HNX | 07/05/2021 6:49:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CEG của CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến bắt đầu từ 8h30 ngày 18/06/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại phòng họp tầng K1, tòa B Viet Duc Complex, ngõ 39 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021, thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nội dung sửa đổi điều lệ công ty, quy chế quản lý nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
          - Nội dung họp: (Địa điểm và chương trình họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)