• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.376,87 -3,10/-0,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:07:23 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.376,87   -3,10/-0,22%  |   HNX-INDEX   315,80   -1,29/-0,41%  |   UPCOM-INDEX   90,04   -0,06/-0,07%  |   VN30   1.489,53   +0,29/+0,02%  |   HNX30   498,07   -4,02/-0,80%
24 Tháng Sáu 2021 5:08:11 SA - Mở cửa
HPX: Lãi ròng quý I tăng 68%
Nguồn tin: Người đồng hành | 08/05/2021 3:40:00 CH
Doanh thu thuần giảm 31% do doanh thu cốt lõi từ kinh doanh bất động sản giảm 77%. Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ tăng 68% do sự đóng góp của công ty thành viên.
 
CTCP Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh, xây dựng bất động sản và quản lý, khai thác tài sản sau đầu tư. Thị trường hoạt động chính tại Hà Nội và từ đầu năm 2021, công ty mở rộng địa bàn đầu tư sang vùng Đông Bắc Bộ với dự án như Trung tâm thương mại HP Galaxy Cao Bằng, khu đô thị mới Mai Pha (Lạng Sơn)...
 
Kết thúc quý I, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 250 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ, do doanh thu kinh doanh bất động sản giảm 77% còn 66,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu hoạt động khác (không thuyết minh) tăng 116% lên 183 tỷ đồng. Giá vốn giảm 48%, theo đó biên lãi gộp cải thiện từ 21% lên 40%.
 
Doanh thu tài chính cũng giảm 85% còn 9,5 tỷ đồng do quý I năm nay không ghi nhận lãi bán các khoản đầu tư trong khi năm ngoái đạt 59 tỷ đồng. Chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm mạnh so với cùng kỳ.
 
 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 68%, đạt hơn 56 tỷ đồng do sự đóng góp của các công ty thành viên, theo giải trình từ công ty.
 
Tính đến cuối quý I, tổng tài sản của Hải Phát là 7.538 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu kỳ, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm hơn 68%. Hàng tồn kho tăng 6% lên 2.432 tỷ đồng. Tiền, tương đương tiền giảm từ 603 tỷ đồng xuống 224 tỷ đồng.
 
Về nợ phải trả, người mua trả tiền trước chiếm 105 tỷ đồng, tăng 59%. Vay và nợ thuê tài chính là 2.564 tỷ đồng, phần lớn vay từ CTCP Chứng khoán Smart Invest, ngân hàng Bảo Việt và ngân hàng Indovina. Nợ vay chủ yếu là ngắn hạn (1.596 tỷ đồng). Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu là 62%.