• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 8:28:52 CH - Mở cửa
BMG: May Bình Minh chốt quyền chia cổ tức tỷ lệ 15%
Nguồn tin: Người đồng hành | 02/06/2021 9:38:39 SA
Doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức ngày 11/6 và thanh toán ngày 30/6.
May Bình Minh duy trì tỷ lệ cổ tức 15% mệnh giá trong 3 năm 2019-2021.
 
May Bình Minh (UPCoM: BMG) thông báo ngày 11/6 đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ tức tiền mặt năm 2020 tỷ lệ 15%, 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Thời điểm thanh toán là 30/6 với tổng số tiền doanh nghiệp chi ra là 7,9 tỷ đồng.
 
Năm 2020, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh nghiệp may ghi nhận doanh thu giảm 23%; lãi sau thuế giảm 18% xuống 13 tỷ đồng. Dù vậy, May Bình Minh vẫn duy trì tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt 15% truyền thống.
 
Tại thời điểm cuối năm, May Bình Minh có 2,9 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối và 38,5 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển, trong khi vốn góp chủ sở hữu 53 tỷ đồng.
 
Năm nay, doanh nghiệp lên kế hoạch tổng doanh thu 375 tỷ đồng, lãi trước thuế 18 tỷ đồng; lần lượt tăng 11,3% và tăng 8% so với thực hiện năm trước. Tỷ lệ cổ tức duy trì 15% vốn điều lệ. Doanh nghiệp không công bố báo cáo tài chính quý.