• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 6:30:45 CH - Mở cửa
TCH: Tài chính Hoàng Huy hoàn tất bán hơn 9,7 triệu cổ phiếu quỹ, thu về 224 tỷ đồng
Nguồn tin: Người đồng hành | 02/06/2021 11:05:51 SA
Tài chính Hoàng Huy bán xong hơn 9,7 triệu cổ phiếu quỹ với giá bình quân 23.042 đồng/cổ phiếu.
Giá bán trung bình cao hơn giá mua tại thời điểm 2018, giúp công ty thu về 224 tỷ đồng.
 
CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) công bố hoàn tất bán toàn bộ hơn 9,7 triệu cổ phiếu quỹ với giá bình quân 23.042 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu về 224 tỷ đồng.
 
Đây là số cổ phiếu quỹ công ty mua từ năm 2018. Theo báo cáo tài chính năm 2020, giá trị số cổ phiếu quỹ này khoảng 220 tỷ đồng, tức giá bình quân 22.628 đồng/cổ phiếu. Do đó, giá bán ra cao hơn giá mua vào.

 
Giá trị cổ phiếu quỹ của Tài chính Hoàng Huy ghi nhận gần 220 tỷ đồng tại báo cáo tài chính 2020. Nguồn: TCH
 
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, Tài chính Hoàng Huy cho biết công ty bán cổ phiếu để tăng dòng tiền và tăng con số lợi nhuận chưa phân phối tại công ty mẹ, qua đó tăng nguồn chi trả cổ tức cho cổ đông lên 20%, gấp đôi so với kế hoạch ban đầu.
 
Trong năm 2020, công ty đã 2 lần thanh toán cổ tức, tỷ lệ 5,5% và 5% bằng tiền cho cổ đông.