• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,54 +5,67/+0,42%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:05:05 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,54   +5,67/+0,42%  |   HNX-INDEX   357,37   +4,13/+1,17%  |   UPCOM-INDEX   96,75   +0,50/+0,52%  |   VN30   1.454,01   +5,03/+0,35%  |   HNX30   584,08   +7,04/+1,22%
17 Tháng Chín 2021 11:08:35 SA - Mở cửa
Tháng 5, huy động được hơn 44.000 tỷ đồng qua trái phiếu Chính phủ
Nguồn tin: VietNam+ | 02/06/2021 8:28:10 CH
Trên thị trường sơ cấp, thông qua 16 đợt đấu thầu, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 44.180 tỷ đồng trong tháng Năm vừa qua, tăng 68% so với tháng trước đó.
 
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết thị trường trái phiếu Chính phủ tại HNX tiếp tục diễn biến sôi động trong tháng Năm vừa qua trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.
 
Trên thị trường sơ cấp, thông qua 16 đợt đấu thầu, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 44.180 tỷ đồng trong tháng Năm vừa qua, tăng 68% so với tháng trước đó.
 
Lãi suất huy động tiếp tục có xu hướng giảm tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm với mức giảm từ 0,02-0,09%/năm và giữ nguyên mức lãi suất huy động tại các kỳ hạn 20 năm và 30 năm.
 
Trái phiếu có giá trị trúng thầu lớn nhất có kỳ hạn 10 năm và 15 năm, chiếm tỷ trọng 79,7% tổng giá trị huy động thành công. Như vậy, lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, Kho bạc Nhà nước huy động được 109.600 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn phát hành chủ yếu là 10 năm và 15 năm, đạt 31,3% kế hoạch huy động năm 2021.
 
Trên thị trường giao dịch thứ cấp, tổng dư nợ trái phiếu Chính phủ tại ngày 31/5/2021 đạt 1,37 triệu tỷ đồng, tăng 2,2% so với cuối tháng trước. Giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ bình quân trong tháng Năm vừa qua đạt 10.550 tỷ đồng/phiên, tăng 7,65% so với tháng trước.
 
Giao dịch mua bán lại (repos) chiếm 34,7% tổng giá trị giao dịch. Tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng Năm vừa qua chiếm 1,11% tổng giá trị giao dịch; trong đó, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 775 tỷ đồng./.