• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.270,53 +8,20/+0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:05:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.270,53   +8,20/+0,65%  |   HNX-INDEX   306,70   +3,28/+1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,78   -0,06/-0,06%  |   VN30   1.289,84   +8,88/+0,69%  |   HNX30   567,07   +5,05/+0,90%
15 Tháng Tám 2022 10:11:19 SA - Mở cửa
VOC: Vocarimex đặt mục tiêu lợi nhuận 2021 giảm 76%
Nguồn tin: Người đồng hành | 20/06/2021 11:18:13 SA
Vocarimex lên kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế giảm lần lượt 51% và 76% so với thực hiện năm trước. Doanh nghiệp dự kiến trả 146,2 tỷ đồng cổ tức năm 2020, tỷ lệ cổ tức dự kiến năm nay duy trì mức 12%. Quý I, lãi trước thuế tăng 196% so với cùng kỳ năm trước, đạt 9,9 tỷ đồng. 
 
Tại ĐHĐCĐ thường niên, cổ đông Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex, UPCoM:VOC) thông qua kế hoạch doanh thu 1.280 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 57 tỷ đồng trong năm nay, giảm lần lượt 51% và 76% so với thực hiện năm trước. 
 
Kế hoạch trên không bao gồm lợi nhuận trong công ty liên kết. Năm ngoái, Vocarimex đã hoàn tất công tác giải thể công ty con, qua đó không còn lập báo cáo tài chính hợp nhất.
 
 
Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Vocarimex. Ảnh: Vocarimex
 
Quý I, doanh thu thuần giảm 38,5% về còn 474 tỷ đồng, trong khi lãi trước thuế tăng 196% so với cùng kỳ năm trước, đạt 9,9 tỷ đồng. Doanh nghiệp giải trình lợi nhuận tăng mạnh do biên lợi nhuận gộp cải thiện nhờ giá vốn hàng bán giảm nhiều hơn doanh thu bán hàng (giá vốn hàng bán giảm 39,96% so với cùng kỳ năm ngoái). Nguyên nhân là giá vốn giảm là giá bình quân hàng tồn kho đầu năm thấp so với giá thị trường. Bên cạnh đó, công ty cũng giảm chi phí bán hàng và chi phí tài chính. Như vậy sau 3 tháng đầu năm, Vocarimex đã thực hiện được 26% mục tiêu doanh thu và 17% chỉ tiêu lãi trước thuế.
 
Năm trước, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế là 2.910 tỷ đồng và 243 tỷ đồng nhưng không hoàn thành khi thực hiện lần lượt 2.597 tỷ đồng và 234 tỷ đồng. HĐQT cho biết Vocarimex gặp khó khăn trong năm 2020 do giá nguyên liệu dầu thế giới và tỷ giá biến động liên tục do Covid-19 ảnh hưởng đến việc nhập khẩu nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp.
 
Với kết quả kinh doanh đạt được, HĐQT trình phương án chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 12%, tương đương với mức thanh toán gần 146,2 tỷ đồng, trước đó doanh nghiệp đã trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ tương tự. Kế hoạch cổ tức năm nay dự kiến vẫn duy trì ở mức 12% lợi nhuận chưa phân phối năm 2021.
 
Doanh nghiệp dầu ăn này là công ty con thuộc Tập đoàn Kido. Được biết, Kido có kế hoạch sáp nhập tất cả các đơn vị thành viên bao gồm Kido Foods, Dầu thực vật Tường An, Vocarimex và Kido Nhà Bè với mục tiêu tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí vận hành, chi phí logistics và tăng tính thanh khoản của cổ phiếu. 
 
Tính đến nay, Kido mới hoàn tất hợp nhất Kido Foods. Tập đoàn có ý định mua phần vốn của SCIC tại Vocarimex vào cuối năm trước nhưng vướng quy định chưa thực hiện được. Theo đó, việc hợp nhất Dầu Tường An cũng phải chờ SCIC thoái xong vốn tại Vocarimex.
 

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức