• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 7:33:58 SA - Mở cửa
TTF: Danh sách mua cổ phần TTF không có tên ông Mai Hữu Tín
Nguồn tin: Người đồng hành | 24/06/2021 9:01:42 CH
Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành chào bán riêng lẻ 59,5 triệu cổ phiếu cho 19 nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Ngoài ra, công ty cũng phát hành hơn 40,5 triệu cổ phiếu ưu đãi để hoán đổi khoản nợ 405 tỷ đồng.
Cổ phiếu được phát hành trong 2 đợt này là cổ phiếu ưu đãi với cổ tức cố định 12%/năm và 6,5%/năm.
Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng lên 4.112 tỷ đồng.
 
 
HĐQT Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) vừa thông qua phương án chào bán riêng lẻ 59,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và phát hành 40,5 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ. Qua đó, vốn điều lệ dự kiến tăng lên 4.112 tỷ đồng.
 
Cụ thể, công ty chào bán riêng lẻ gần 59,5 triệu cổ phiếu, tương đương 19% lượng cổ phiếu đang lưu hành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 
Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu ưu đãi với mức cổ tức cố định 12%/năm. Giá chào bán cho nhà đầu tư 10.000 đồng/cp, qua đó kỳ vọng thu về gần 595 tỷ đồng để tái cơ cấu nợ vay, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên thị trường, cổ phiếu TTF đang giao dịch quanh vùng giá 7.200 đồng/cp.
 
Doanh nghiệp dự kiến phát hành riêng lẻ cho 19 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, trong đó chỉ có 1 nhà đầu tư tổ chức là CTCP Đầu tư phân phối Satico – hoạt động tư vấn đầu tư, quản lý kinh doanh với vốn điều lệ 31,8 tỷ đồng. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Chủ tịch HĐQT Mai Hữu Tín cho biết sẽ bỏ ra 100 tỷ đồng để mua cổ phiếu ưu đãi cổ tức tỷ lệ 12%/năm. Tuy nhiên, danh sách nhà đầu tư dự kiến không có tên ông cùng những người có liên quan.
 

 
Nguồn: CBTT
 
Ngoài ra, công ty cũng phát hành hơn 40,5 triệu cổ phiếu ưu đãi có mức cổ tức cố định 6,5%/năm để hoán đổi khoản nợ 405 tỷ đồng cho chủ nợ là ông Bùi Hồng Minh, tương đương tỷ lệ hoán đổi nợ là 10.000 đồng/cp ưu đãi.
 
Cổ phiếu ưu đãi phát hành cho nhà đầu tư riêng lẻ và chủ nợ có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào với tỷ lệ 1:1. Cổ phiếu ưu đãi bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và không có quyền biểu quyết trừ trường hợp liên quan đến thay đổi bất lợi cho cổ đông.
 
Sau thời gian 5 năm, Gỗ Tường Thanh có trách nhiệm mua lại một phần hoặc toàn bộ 40,5 triệu cổ phiếu ưu đãi chưa được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với mức giá bằng mệnh giá khi đảm bảo đủ nguồn vốn.
 
Trong năm nay, doanh nghiệp lên kế hoạch lãi trước thuế 59 tỷ đồng, gấp 3,2 lần thực hiện năm trước. Quý I, Gỗ Trường Thành báo lỗ trước thuế 39 tỷ đồng và là quý thứ 2 liên tiếp lợi nhuận âm. Như vậy, để hoàn thành kế hoạch năm, 3 quý còn lại Gỗ Trường Thành phải lãi ít nhất 98 tỷ đồng.