• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
04 Tháng Mười Hai 2021 5:40:48 SA - Mở cửa
ORS: Nguyễn Thị Lệ Tùng - Người được ủy quyền công bố thông tin, Giám đốc tài chính - đăng ký bán 500.000 quyền mua
Nguồn tin: HNX | 01/07/2021 3:19:00 CH
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Lệ Tùng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin, Giám đốc tài chính
- Mã chứng khoán: ORS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP (tỷ lệ 0,5%)
- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 500.000 quyền
- Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 quyền
- Số lượng quyền mua dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 quyền
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 500.000 CP
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/07/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/07/2021.

Cổ phiếu liên quan