• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.446,77 +33,19/+2,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.446,77   +33,19/+2,35%  |   HNX-INDEX   446,41   +10,56/+2,42%  |   UPCOM-INDEX   110,85   +1,66/+1,52%  |   VN30   1.512,62   +31,70/+2,14%  |   HNX30   742,73   +28,18/+3,94%
07 Tháng Mười Hai 2021 4:37:09 CH - Mở cửa
ORS: Nguyễn Văn Đài - người có liên quan đến Kế toán trưởng - đăng ký bán 5.700 quyền mua
Nguồn tin: HNX | 01/07/2021 3:18:00 CH
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Đài
- Mã chứng khoán: ORS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.700 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Khánh Hòa
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 100.000 CP (tỷ lệ 0,1%)
- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 5.700 quyền mua
- Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký bán: 5.700 quyền mua
- Số lượng quyền mua dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 quyền mua
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dich: 5.700 CP
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/07/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/07/2021.

Cổ phiếu liên quan