• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
24 Tháng Chín 2021 10:38:09 CH - Mở cửa
CDG: CTCP Cầu Đuống bị phạt do không công bố thông tin theo quy định
Nguồn tin: Người đồng hành | 14/07/2021 12:20:57 CH
CTCP Cầu Đuống không công bố thông tin đối với giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ báo cáo tài chính năm 2019.
Công ty cũng công bố thông tin không đúng thời hạn đối với nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
 
Ngày 12/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cầu Đuống (UPCoM: CDG).
 
Công ty này bị phạt 70 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ báo cáo tài chính năm 2019. Bên cạnh đó, CTCP Cầu Đuống cũng công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019,
 
Ngày 29/6 vừa qua, đơn vị này vừa trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).