• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
24 Tháng Chín 2021 9:37:33 CH - Mở cửa
PVB: Lỗ quý thứ 4 liên tiếp
Nguồn tin: Người đồng hành | 14/07/2021 2:24:04 CH
PV Coating lỗ hơn 5 tỷ quý II, lũy kế 6 tháng lỗ 15,2 tỷ đồng.
Năm 2021, doanh nghiệp lên kế hoạch lỗ 12 tỷ đồng.
 
Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PV Coating, HNX: PVB) công bố BCTC quý II với khoản lỗ sau thuế 5 tỷ đồng, ghi nhận quý thứ 4 liên tiếp lỗ.

 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Doanh thu trong quý giảm mạnh 93% về 17 tỷ đồng, giá vốn cao hơn khiến đơn vị lỗ gộp 2,2 tỷ đồng.
 
Doanh thu tài chính tăng từ 0,7 tỷ lên 2,5 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm, chi phí quản lý giảm giúp doanh nghiệp chỉ lỗ 5 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước có lãi 38 tỷ đồng.
 
Lũy kế 6 tháng, PV Coating báo cáo doanh thu giảm 96% xuống 28 tỷ đồng, lỗ gộp 9,2 tỷ và lỗ sau thuế 15,2 tỷ đồng.

 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Trong năm 2020 doanh nghiệp đã hoàn thành thi công 2 dự án trọng điểm là Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh và Sao Vàng – Đại Nguyệt. Riêng sản lượng 2 dự án trên đã chiếm 95% tổng sản lượng của PV Coating, các dự án ngoài chỉ đóng góp 5% tổng sản lượng.
 
Năm 2021, công ty đề ra mục tiêu doanh thu 90 tỷ đồng, lỗ sau thuế 12 tỷ đồng. Như vậy, nửa đầu năm đơn vị ghi nhận lỗ nặng hơn kế hoạch đề ra.
 
Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết kế hoạch 2021 được xây dựng trên cơ sở triển khai dự án bọc ống lô B Ô Môn và một số dự án sơn chống ăn mòn ống cọc, bọc mối nối Field Joint…
 

Cổ phiếu liên quan