• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
26 Tháng Chín 2021 4:33:02 CH - Mở cửa
Sản xuất, bán hàng thép cán nóng, thép cán nguội đều giảm trong tháng 6
Nguồn tin: Người đồng hành | 14/07/2021 8:12:16 CH
Trong tháng 6, sản xuất thép cuộn cán nóng đạt 598.602 tấn, giảm 0,6% so với tháng 5. Sản xuất thép cuộn cán nguội đạt 460.779 tấn, giảm 5,91% so với tháng 5.
 
Theo thông tin từ Hiệp hội Thép (VSA), trong tháng 6, sản xuất thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 598.602 tấn, giảm 0,6% so với tháng 5 nhưng tăng hơn 2,4 lần so với cùng kỳ 2020. Lượng HRC tiêu thụ là 599.989 tấn, giảm 2,6% so với tháng trước nhưng tăng 2,72 lần so với cùng kỳ 2020. 
 
Tính chung 6 tháng đầu năm, sản xuất HRC đạt 3,49 triệu tấn, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Bán hàng HRC đạt 3,67 triệu tấn, tăng hơn 2,25 lần so với cùng kỳ 2020. Trong đó, xuất khẩu đạt 693.730 tấn, tăng hơn 3,26 lần so với 6 tháng đầu năm 2020. 
 
Về CRC, theo VSA, trong tháng 6, sản xuất đạt 460.779 tấn, giảm 5,91% so với tháng 5, nhưng tăng 38,8% so với cùng kỳ 2020. Bán hàng đạt 233.266 tấn, giảm 0,69% so với tháng trước nhưng tăng 31,6% so với cùng kỳ 2020. Trong đó, xuất khẩu đạt 70.219 tấn, tăng 5,15% so với tháng trước và tăng gấp 3,21 lần so với cùng kỳ năm trước. CRC là nguyên liệu để tạo ra các sản phẩm như thép tấm, thép cuộn, thép tấm phẳng mỏng... 
 
Trong 6 tháng đầu năm, sản xuất CRC đạt 2,75 triệu tấn, tăng 42,4% so với cùng kỳ 2020. Bán hàng đạt 1,29 triệu tấn, tăng 26,8% so với cùng kỳ 2020. Trong đó xuất khẩu đạt 305.260 tấn, tăng 27,9% so với cùng kỳ 2020.