• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.272,96 +10,63/+0,84%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:25:02 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.272,96   +10,63/+0,84%  |   HNX-INDEX   305,81   +2,39/+0,79%  |   UPCOM-INDEX   92,75   -0,09/-0,10%  |   VN30   1.292,71   +11,75/+0,92%  |   HNX30   566,20   +4,18/+0,74%
15 Tháng Tám 2022 11:27:38 SA - Mở cửa
Thủ tướng Thành lập Tổ công tác đặc biệt để đẩy mạnh hoạt động đầu tư
Nguồn tin: Người đồng hành | 19/07/2021 4:46:37 CH
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư trên toàn quốc.
Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và giải thích, hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư.
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1242 về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng nhằm rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh được phân công làm Tổ trưởng Tổ công tác.

 
Thủ tướng Thành lập Tổ công tác đặc biệt để đẩy mạnh hoạt động đầu tư. Ảnh: Báo Chính phủ.
 
Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và giải thích, hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư theo quy định.
 
Tổ công tác còn giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành và địa phương cũng như đề xuất hướng xử lý những vướng mắc và giám sát quá trình giải quyết những khó khăn theo thẩm quyền
 
Bên cạnh đó, Tổ công tác cũng sẽ tham mưu cho Thủ tướng những cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới; chủ động tiếp cận, đàm phán với các Tập đoàn lớn, có công nghệ cao nhằm vận động, xúc tiến đầu tư; thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các dự án có chất lượng, quy mô vốn lớn, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, có sự lan tỏa, cam kết hợp tác, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị, đầu tư vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao gắn với hợp tác đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển. Theo đó, Tổ công tác cũng hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đang tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng đầu tư tại Việt nam.
 
Các dự án thuộc phạm vi nhiệm vụ rà soát của Tổ công tác gồm dự án đầu tư công (dự án ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài), dự án đầu tư kinh doanh (dự án đầu tư trong nước và dự án FDI) và dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); không bao gồm các dự án đang được các tổ công tác, ban chỉ đạo khác chỉ đạo thực hiện.
 
Tổ công tác làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về phần việc được phân công.