• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
24 Tháng Bảy 2021 6:19:43 CH - Mở cửa
Tổng nợ thuế trên địa bàn Hà Nội ở mức trên 22.400 tỷ đồng, giảm 2,9% sau nửa năm
Nguồn tin: Vietnam Finance | 21/07/2021 5:39:11 CH

Báo cáo của Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, tổng nợ thuế trên địa bàn tính đến 30/6/2021 ước đạt 22.420 tỷ đồng. Trong đó, nợ trên dưới 90 ngày là 12.815 tỷ, nợ chờ xử lý 6.495 tỷ và nợ khó thu 2.546 tỷ đồng.

Cục Thuế TP Hà Nội: Nợ khó thu tính đến 30/6 hơn 2.500 tỷ đồng.
 
Báo cáo của Cục Thuế TP Hà Nội cho biết trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng số thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 đạt 114.750 tỷ đồng, đạt 52,9% dự toán pháp lệnh, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2020. Được biết, năm 2021, Cục Thuế TP Hà Nội được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là 216.921 tỷ đồng.
 
Đóng góp chủ lực cho kết quả thu ngân sách là thu từ khu vực sản xuất kinh doanh với số thu 6 tháng đầu năm 2021 được 65.179 tỷ đồng, đạt 54,2% dự toán pháp lệnh, tăng 26,8% so cùng kỳ năm 2020. Số thu tăng đều ở cả 3 khối doanh nghiệp: DNNN (tăng 21,0%), ĐTNN (tăng 31,3%), NQD (tăng 30,7%).
 
Cùng với đó, các sắc thuế chính phản ánh tình trạng hoạt động doanh nghiệp cũng đều có mức tăng tốt so với cùng kỳ (thuế giá trị gia tang tăng 21,6%; thuế tiêu thụ đặc biệt tăng 22,6%; thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 31,4%).
 
Trong khi đó, thu từ các khoản thuế phí khác nếu loại trừ chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước thì vẫn đạt 57,3% dự toán pháp lệnh, tăng 13,2% so với cùng kỳ.
 
Cục Thuế TP Hà Nội đã thực hiện 7.487 cuộc thanh kiểm tra, tổng xử lý qua thanh tra, kiểm tra khoảng 4.249 tỷ đồng; ước thực hiện thu, xử lý khoảng 5.460 tỷ đồng tiền nợ thuế.
 
Trong 6 tháng đầu năm, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất của người nộp thuế đã nộp đơn đề nghị gia hạn khoảng 7.873 tỷ đồng và dự kiến còn khoảng 3.517 tỷ của người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn nhưng chưa nộp đơn đề nghị gia hạn. Như vậy, nếu tính cả số thuế và tiền thuê đất dự kiến được gia hạn khoảng 11.390 tỷ nói trên thì thu ngân sách nhà nước là 126.140 tỷ đồng, trong đó, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh khoảng 75.349 tỷ đồng.
 
Theo báo cáo này, tổng nợ thuế trên địa bàn thành phố tính đến 30/6/2021 là 22.420 tỷ đồng, giảm 675 tỷ đồng (tương đương 2,9%) so với 31/12/2020.
 
Trong đó, nợ trên dưới 90 ngày là 12.815 tỷ đồng, giảm 135 tỷ đồng so với 31/12/2020; giảm 2.424 tỷ đồng so với cùng kỳ 30/6/2020. Nợ chờ xử lý là 6.495 tỷ đồng, giảm 135 tỷ so với 31/12/2020; nợ chờ điều chỉnh là 564 tỷ đồng, giảm 248 tỷ đồng so với 31/12/2020.
 
Đáng chú ý, nợ khó thu là 2.546 tỷ đồng, giảm 157 tỷ đồng so với 31/12/2020, giảm 6.761 tỷ đồng so với cùng kỳ 30/6/2020.