• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:06 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
19 Tháng Mười 2021 6:33:16 CH - Mở cửa
ASM: Tập đoàn Sao Mai sắp trả cổ tức 30% bằng cổ phiếu
Nguồn tin: Người đồng hành | 22/07/2021 9:17:45 SA
Sao Mai dự kiến phát hành hơn 77,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và 2020.
Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2020 là gần 1.468 tỷ đồng.
Tập đoàn lên kế hoạch phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1, giá 10.000 đồng/cp. 
 
HĐQT Tập đoàn Sao Mai (HoSE:ASM) vừa thông qua phương án phát hành hơn 77,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và 2020 cho cổ đông, tương đương tỷ lệ phân phối 30%. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 2.588 tỷ đồng lên 3.365 tỷ đồng.
 
Nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020. Sau khi có văn bản UBCK chấp thuận, công ty sẽ tiến hành thông báo ngày chốt danh sách cổ đông.
 
Năm ngoái, công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 12% về mức 12.525 tỷ đồng do doanh thu cá xuất khẩu và thức ăn cá giảm, theo đó lãi ròng giảm 31% còn 572 tỷ đồng. Năm 2019, lợi nhuận sau thuế là 823 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh này, cổ đông thông qua mức chia cổ tức năm 2019 và 2020 tổng tỷ lệ 30%, tương ứng giá trị gần 777 tỷ đồng. Hình thức chi trả do HĐQT lựa chọn sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh tại thời điểm chi, có thể bằng tiền, bằng cổ phiếu hoặc cả hai để mang lại lợi ích cho cổ đông.
 
Tại thời điểm 31/12/2020, Sao Mai có 1.467,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; 45,1 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần; 104,1 tỷ quỹ đầu tư phát triển và 8,3 tỷ quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
 
Sang năm 2021, tập đoàn đặt kế hoạch kinh doanh với 13.000 tỷ đồng doanh thu thuần và 700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng hơn 3% và 22% so với năm trước. Mức chi trả cổ tức năm nay dự kiến 10-20%, ủy quyền HĐQT quyết định thời gian tạm ứng cổ tức tùy vào điều kiện tài chính. 
 
Tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm nay, cổ đông cũng thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới). Tổng khối lượng phát hành là 129,4 triệu cổ phiếu. Giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/cp, tương ứng với giá trị vốn huy động 1.294 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2021 hoặc quý I/2022.
 
Quý I, doanh thu ở mức 2.781,7 tỷ đồng, giảm 12,6%; lợi nhuận sau thuế đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 150 tỷ đồng. Sau quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 21% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.
 
Trên thị trường, kết phiên 21/7 cổ phiếu ASM có giá 12.350 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 27% so với thời điểm đầu năm.