• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.271,09 +8,76/+0,69%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:15:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.271,09   +8,76/+0,69%  |   HNX-INDEX   307,06   +3,64/+1,20%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,07/-0,08%  |   VN30   1.290,30   +9,34/+0,73%  |   HNX30   567,65   +5,63/+1,00%
15 Tháng Tám 2022 10:23:27 SA - Mở cửa
VOS: Vosco lãi 242 tỷ đồng trong quý II sau 5 quý lỗ liên tiếp
Nguồn tin: Người đồng hành | 22/07/2021 11:20:23 SA
Doanh thu quý II giảm 3%, lợi nhuận sau thuế đạt 241,6 tỷ đồng, cải thiện so với số lỗ 31,7 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 6 tháng, doanh thu tài chính gấp 23 lần nhờ lãi bán các khoản đầu tư.
Lợi nhuận khác cũng tăng 275% lên 94,4 tỷ đồng đến từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.
 
Theo BCTC quý II, CTCP Vận tải Biển Việt Nam (Vosco, HoSE: VOS) ghi nhận doanh thu thuần giảm 3% xuống gần 325 tỷ đồng. Giá vốn giảm nhiều hơn 92% nên lợi nhuận gộp đạt 98 tỷ đồng, gấp 22 lần cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi gộp tăng từ 1,3% lên 30,2%.
 
Trong kỳ, công ty vận tải biển này đạt 103,7 tỷ đồng doanh thu tài chính, gấp 47 lần quý II năm ngoái. Lợi nhuận khác tăng 284% lên hơn 94 tỷ đồng phần lớn đến từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế gần 242 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ 19,5 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm và 32 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý có lãi đầu tiên từ đầu năm 2020 đến nay.
 
Doanh nghiệp giải trình lãi tăng trong quý II nhờ các biện pháp kiểm soát chi phí, tái cơ cấu toàn diện. Ngoài ra, Vosco cũng tiếp tục ký được hợp đồng với mức cước tương đối cao cho một số tàu hàng khô. 

 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu giảm 14% xuống gần 580 tỷ đồng, song giá vốn hàng bán giảm 31% nên lợi nhuận gộp đạt 102 tỷ đồng, trong khi quý II/2020 lỗ gộp 20 tỷ đồng. Doanh thu tài chính gấp 23 lần, đạt 128 tỷ đồng do nửa đầu năm nay ghi nhận lãi bán các khoản đầu tư 122,7 tỷ đồng, bên cạnh lãi tiền gửi, tiền cho vay và chênh lệch tỷ giá. Lợi nhuận khác cũng tăng 275% lên 94,4 tỷ đồng. Kết quả, lãi trước thuế của Vosco đạt 222,1 tỷ đồng, cải thiện so với số lỗ 118 tỷ đồng nửa đầu năm trước và gấp 7,4 lần chỉ tiêu cả năm đề ra.
 
Tính đến 30/6, doanh nghiệp có gần 92,9 tỷ đồng tiền mặt, tăng 75% so với đầu năm. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gấp 4,8 lần, ở mức 547,8 tỷ đồng. Trong khi đó, phải thu ngắn hạn giảm 9% xuống 527,8 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho cũng giảm từ 75 tỷ về mức 58 tỷ đồng. Nợ vay tài chính giảm 8% xuống 1.215 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 166%. Lỗ lũy kế đến cuối quý II là 699 tỷ đồng, bên cạnh quỹ đầu tư phát triển 27,9 tỷ đồng.