• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.324,99 -26,18/-1,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:52 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.324,99   -26,18/-1,94%  |   HNX-INDEX   353,01   -6,62/-1,84%  |   UPCOM-INDEX   95,76   -2,31/-2,36%  |   VN30   1.439,20   -20,74/-1,42%  |   HNX30   563,17   -15,93/-2,75%
28 Tháng Chín 2021 6:19:48 SA - Mở cửa
BTN: Trần Thị Bích Vân - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 26.700 CP
Nguồn tin: HNX | 22/07/2021 11:16:00 SA
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Bích Vân
- Mã chứng khoán: BTN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 26.707 CP (tỷ lệ 0,61%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Mạnh Hùng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 52.075 CP (tỷ lệ 1,18%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 26.707 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 26.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/06/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/07/2021.