• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.485,19 +6,75/+0,46%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:36 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.485,19   +6,75/+0,46%  |   HNX-INDEX   455,81   -2,25/-0,49%  |   UPCOM-INDEX   114,58   +0,48/+0,42%  |   VN30   1.549,81   +12,22/+0,79%  |   HNX30   755,46   -8,89/-1,16%
02 Tháng Mười Hai 2021 4:05:57 SA - Mở cửa
NTP: Lãi sau thuế của Nhựa Tiền Phong lên cao nhất 8 quý, tăng 9% so với cùng kỳ
Nguồn tin: Người đồng hành | 22/07/2021 5:02:28 CH
Nhựa Tiền Phong báo lãi sau thuế quý II đạt 140 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 318 tỷ đồng, tăng 34% so với quý II/2020 và hoàn thành 74% kế hoạch năm.
 
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II, Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) đạt 1.279 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng mạnh 22% lên mức 985 tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu được cho là đến từ giá nguyên vật liệu đầu vào của ngành nhựa tăng cao trong thời gian qua.
 
Báo cáo hồi cuối tháng 6 của Chứng khoán Bảo Việt cho thấy giá PVC đạt mức cao kỷ lục 1.600 USD/tấn hồi giữa tháng 4 (tăng 28% so với đầu năm và 81% so với giá bình quân năm 2020 là 884 USD/tấn). Sau đó, giá hàng hóa này đã giảm xuống còn 1.360 USD/tấn nhưng vẫn tăng 9% so với đầu năm và 54% so giá bình quân năm 2020.
 
Biên lợi nhuận gộp giảm từ 31,4% ở cùng kỳ xuống còn 22,9%. Trong kỳ, Nhựa Thiếu niên Tiền Phong có 18,6 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính (lãi tiền gửi, cổ tức, lãi chênh lệch tỷ giá), gấp 2,9 lần quý II/2020. Chi phí tài chính giảm 7% xuống còn hơn 13 tỷ đồng.
 
Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 37,3 tỷ đồng, giảm 67%. BCTC quý II không thuyết minh rõ chi tiết các khoản mục trong phần chi phí quản lý doanh nghiệp nói trên. Theo BCTC kiểm toán năm 2020, khoản chi phí quản lý doanh nghiệp của Nhựa Tiền Phong gồm chi phí nhân viên, chi phí khấu hao tài sản cố định, trích lập dự phòng phải thu khó đòi và chi phí khác.
 
Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt gần 140 tỷ đồng, tăng 9% so với quý II/2020, đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp này kể từ quý III/2019.

 
Lợi nhuận sau thuế của Nhựa Tiền Phong. Đơn vị: Tỷ đồng.
 
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần tăng 9,7% lên 2.339,6 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 218 tỷ đồng, tăng 34%. Lợi nhuận sau thuế đạt 270 tỷ đồng, tăng 32%. Năm 2021, doanh nghiệp ngành nhựa này đặt mục tiêu doanh thu 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 432 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả như trên, công ty đã hoàn thành 74% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.

 
Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản đạt 4.710 tỷ đồng, tăng 21% so với số cuối năm ngoái. Khoản tiền gửi có kỳ hạn tăng mạnh từ 150 triệu đồng lên thành hơn 600 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm 9,4% xuống gần 760 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng mạnh 57% lên mức 1.021 tỷ đồng. 
 
Nợ ngắn hạn tăng 56% lên 1.967 tỷ đồng, trong đó, vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn tăng từ 910 tỷ đồng lên 1.463 tỷ đồng.