• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
04 Tháng Mười Hai 2021 12:20:33 SA - Mở cửa
KSB: Lợi nhuận quý II của KSB giảm gần 30%
Nguồn tin: Người đồng hành | 23/07/2021 1:45:01 CH
Doanh thu Bimico quý II giảm 19%, lũy kế 6 tháng giảm 18%.
Biên lãi gộp quý II giảm từ 53,8% xuống 48,6%.
Trữ lượng các mỏ đá được phép khai thác tính đến cuối năm 2020 còn 10,4 triệu m3.
Doanh nghiệp đang làm thủ tục để khai thác mỏ Tam Lập và mở rộng các khu công nghiệp.
 
Theo BCTC hợp nhất quý II, Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico, HoSE: KSB) ghi nhận doanh thu giảm 19% xuống 321 tỷ đồng. Giá vốn giảm 10% lên lãi gộp giảm 27% xuống 156 tỷ đồng.
 
Trong cơ cấu doanh thu của Bimico, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (vật liệu xây dựng, khoáng sản) đạt 169 tỷ đồng, giảm 20,6% xuống 169 tỷ đồng; doanh thu cho thuê đất 151 tỷ đồng, giảm 18%.
 
Mặc dù chi phí bán hàng giảm 38% xuống 22 tỷ đồng, chi phí quản lý giảm 30% xuống 15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ vẫn giảm gần 30% xuống 76 tỷ đồng.
 
Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu thuần đạt 569 tỷ đồng, giảm 18%; lãi sau thuế 127 tỷ đồng, giảm 20%. Bimico thực hiện 47% chỉ tiêu doanh thu và 45% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Bimico hoạt động trong lĩnh vực khai thác vật liệu xây dựng và bất động sản khu công nghiệp. Hai lĩnh vực này được đánh giá có tiềm năng lớn trước việc Chính phủ thúc đẩy đầu tư công và làn sóng chuyển dịch sản xuất vào Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của Bimico chững lại trong 3 năm gần đây. Năm 2021, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu giảm 7,7% và lợi nhuận giảm 14,3%.
 
Doanh nghiệp đang khai thác các mỏ đá Tân Đông Hiệp, Phước Vĩnh, Tân Mỹ, Thiện Tân 7, tổng trữ lượng cấp phép 42,9 triệu m3, tính đến cuối năm 2020 còn 10,4 triệu m3. Với trữ lượng này thì Bimico còn duy trì khai thác được thêm hơn 2 năm nữa. Ngược lại, các mỏ cao lanh vẫn còn trữ lượng lớn 7,7 triệu m3 trên 9,1 triệu m3 được cấp phép khai thác. Bimico đang thực hiện các thủ tục để được khai thác mỏ Tam Lập và đẩy mạnh mảng bất động sản khu công nghiệp.
 
Tại thời điểm cuối kỳ, doanh nghiệp có khoản phải thu ngắn hạn 1.944 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm do giảm phải thu ngắn hạn khác trong khi phải thu khách hàng tăng. Hàng tồn kho giảm từ 48 tỷ đồng xuống 25 tỷ đồng.
 
Bimico giảm nợ vay ngắn hạn từ 349 tỷ đồng xuống 112 tỷ đồng nhưng tăng vay nợ dài hạn từ 293 tỷ đồng lên 627 tỷ đồng.