• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 1:50:23 CH - Mở cửa
DNY: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Cẩm Hà
Nguồn tin: HNX | 23/07/2021 2:21:00 CH
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Cẩm Hà
- Mã chứng khoán: DNY
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 1.139.594 CP (tỷ lệ 4,22%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 636.657 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.776.251 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,58%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 16/07/2021.