• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,48 -2,16/-0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,48   -2,16/-0,16%  |   HNX-INDEX   358,87   +0,90/+0,25%  |   UPCOM-INDEX   97,45   +0,05/+0,05%  |   VN30   1.458,66   +3,07/+0,21%  |   HNX30   582,64   -2,41/-0,41%
20 Tháng Chín 2021 6:24:33 CH - Mở cửa
LCG: Các chi phí đồng loạt tăng mạnh, lợi nhuận quý II của Licogi 16 tăng hơn 10%
Nguồn tin: Người đồng hành | 24/07/2021 8:33:35 SA
Doanh thu quý II giảm nhẹ 1%, lãi sau thuế tăng 10,3% lên 73 tỷ đồng. Lũy kế nửa đầu năm, lợi nhuận sau thuế tăng 66% lên 130,5 tỷ đồng, thực hiện 44% kế hoạch năm. 
 
Công ty Licogi 16 (HoSE: LCG) công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu giảm nhẹ 1% xuống 836 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp tăng mạnh 52% lên 169,5 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 13,2% lên 20,3%. 
 
Doanh thu tài chính không đáng kể, chi phí tài chính tăng mạnh từ 20,5 tỷ lên 32,5 tỷ đồng do chi phí lãi vay tăng. Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng gần gấp 2,8 lần, lần lượt lên 16,8 tỷ đồng và 27,3 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế tăng 10,3% lên 73,1 tỷ đồng. 
 
 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần ghi nhận 1.306,6 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ 2020. Lợi nhuận sau thuế tăng 65,6% lên 130,5 tỷ đồng. Licogi 16 thực hiện 36% chỉ tiêu doanh thu và 43,5% chỉ tiêu lợi nhuận. 
 
Tính đến ngày 30/6, doanh nghiệp có tổng tài sản 6.366,3 tỷ đồng, riêng các khoản phải thu có giá trị 3.291 tỷ đồng. Licogi 16 ghi nhận các khoản phải thu lớn từ các dự án điện mặt trời như Vạn Ninh, Mỹ Sơn 1&2.
 
Về nợ phải trả, nợ vay chiếm 25% nợ phải trả. Nợ vay ngắn hạn giảm 45% so với đầu năm, còn 374,3 tỷ đồng; vay dài hạn ở mức 739 tỷ đồng. Chi phí phải trả gấp 2,4 lần đầu kỳ lên 798,6 tỷ đồng chủ yếu do chi phí liên quan đến các công trình xây dựng.