• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.324,99 -26,18/-1,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:52 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.324,99   -26,18/-1,94%  |   HNX-INDEX   353,01   -6,62/-1,84%  |   UPCOM-INDEX   95,76   -2,31/-2,36%  |   VN30   1.439,20   -20,74/-1,42%  |   HNX30   563,17   -15,93/-2,75%
28 Tháng Chín 2021 4:49:44 SA - Mở cửa
GVR: Tập đoàn Cao su lãi ròng 6 tháng tăng 165%, nợ vay giảm
Nguồn tin: Người đồng hành | 27/07/2021 3:26:25 CH
Giá mủ cao su và sản phẩm gỗ tăng thúc đẩy lợi nhuận tập đoàn.
Biên lãi gộp cải thiện từ 21,4% lên 28,6% trong quý II.
Tập đoàn đã trả hơn 2.000 tỷ đồng nợ vay trong nửa đầu năm.
 
Theo BCTC hợp nhất quý II, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (HoSE: GVR) ghi nhận doanh thu tăng 72% lên 5.688 tỷ đồng. Giá vốn tăng thấp hơn nên lãi gộp đạt 1.629 tỷ đồng, tăng 129%. Biên lãi gộp tăng từ 21,4% cùng kỳ năm trước lên 28,6% quý này.
 
Doanh nghiệp cho biết giá bán các sản phẩm mủ cao su tăng, ổn định; doanh thu cho thuê hạ tầng khu công nghiệp tăng; giá bán một số mặt hàng gỗ, sản phẩm công nghiệp cao su cũng tăng. Điều này giúp lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế của đại đa số các đơn vị có vốn góp tập đoàn đều cải thiện so với cùng kỳ năm trước.
 
Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu sản xuất và kinh doanh mủ cao su chiếm tỷ trọng lớn nhất 58% với 3.297 tỷ đồng, tăng 94% cùng kỳ năm trước. Doanh thu chế biến gỗ lớn thứ 2 với 1.084 tỷ đồng, tăng 69%; doanh thu các sản phẩm từ cao su cũng tăng 86% lên 880 tỷ đồng.
 
Doanh thu tài chính và chi phí tài chính giảm lần lượt 12% và 16%. Hoạt động liên doanh liên kết tăng lãi 24% lên 86 tỷ đồng. Chi phí quản lý chiếm tỷ trọng lớn nhất trên doanh thu và tăng mạnh 95% lên 576 tỷ đồng do phát sinh khoản chi phí khác 301 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm trước.
 
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tập đoàn cao su tăng 86% so với cùng kỳ năm trước lên 846 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 10.537 tỷ đồng, tăng 77%; lãi sau thuế 1.664 tỷ đồng, tăng 165%. Doanh nghiệp đã thực hiện 50% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Tại thời điểm cuối quý II, tập đoàn có khoản tiền và tương đương tiền 6.575 tỷ đồng, tăng thêm hơn 1.000 tỷ so với đầu năm. Tiền gửi kỳ hạn ngắn 8.789 tỷ đồng, giảm 2.000 tỷ so với đầu năm. Khoản phải thu của doanh nghiệp không thay đổi nhiều so với đầu năm ở mức 2.756 tỷ đồng nhưng hàng tồn kho tăng thêm gần 1.100 tỷ đồng lên 3.175 tỷ đồng.
 
Tập đoàn giảm hơn 1.500 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 552 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Tổng nợ vay cuối kỳ ghi nhận 10.041 tỷ đồng, giảm 2.066 tỷ đồng so với đầu năm.