• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
22 Tháng Mười 2021 11:57:45 CH - Mở cửa
VCS: Vicostone lãi sau thuế quý II tăng 75% so với cùng kỳ
Nguồn tin: Người đồng hành | 28/07/2021 8:58:18 SA
Tỷ suất lợi nhuận gộp quý II của Vicostone đạt 33,8%, cao hơn mức 31,9% của cùng kỳ.
Lợi nhuận trước thuế 6 tháng tăng 47% lên mức 965 tỷ đồng và hoàn thành 50% kế hoạch năm.
 
Báo cao tài chính quý II cho thấy Vicostone (HNX: VCS) đạt hơn 1.793 tỷ đồng doanh thu, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng giá vốn thấp hơn nên lợi nhuận gộp tăng gần 67% lên mức gần 606 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp là 33,8% cao hơn mức 31,9% của cùng kỳ.
 
Bên cạnh đó, Vicostone có gần 15,5 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, gấp hơn 2 lần quý II/2020 nhờ lãi tiền gửi, tiền cho vay và chênh lệch tỷ giá tăng. Chi phí bán hàng kỳ này lên hơn gấp đôi cùng kỳ do các khoản chi phí vật liệu, dụng cụ, mua dịch vụ ngoài... đều tăng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh 50% xuống gần 9,9 tỷ đồng.
 
Kết quả, doanh nghiệp kinh doanh đá thạch anh cao cấp này lãi sau thuế quý II đạt 448,5 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ, cũng là quý II có lợi nhuận kỷ lục. Chu kỳ kinh doanh của Vicostone với lợi nhuận cao vào quý II và quý IV.

 
Lợi nhuận sau thuế của Vicostone. Đơn vị: Tỷ đồng.
 
Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 3.344 tỷ đồng, tăng 34% so với 6 tháng đầu năm ngoái và hoàn thành 49% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 965 tỷ đồng, tăng 47% và hoàn thành 50% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế tăng 46% lên hơn 819 tỷ đồng.

 
Đơn vị: Tỷ đồng.
 
Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản đạt 6.515 tỷ đồng, tăng 8% so với số cuối năm ngoái. Tài sản ngắn hạn tăng 10% lên gần 5.400 tỷ đồng, trong đó phần lớn là phải thu ngắn hạn của khách hàng với 2.184 tỷ đồng (13,7%) và hàng tồn kho với 2.065 tỷ đồng (tăng 2,2%).
 
Công ty có khoản phải thu ở các bên liên quan là hơn 1.436 tỷ đồng, trong đó, các khoản lớn nằm ở Công ty TNHH Stylenquaza (417 tỷ đồng), CTCP Chế tác đá Việt Nam (427 tỷ đồng)...
 
Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu VCS chốt phiên 27/7 đứng ở mức 118.900 đồng/cp, tăng 43% so năm trước.