• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,01 +14,99/+1,05%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,01   +14,99/+1,05%  |   HNX-INDEX   411,07   +6,70/+1,66%  |   UPCOM-INDEX   104,38   +1,71/+1,67%  |   VN30   1.529,26   +12,80/+0,84%  |   HNX30   657,88   +17,83/+2,79%
28 Tháng Mười 2021 10:37:18 CH - Mở cửa
BMP: Nhựa Bình Minh báo lãi quý II thấp nhất 12 năm
Nguồn tin: Người đồng hành | 28/07/2021 9:00:04 SA
Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt gàn 126 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ.
Công ty hoàn thành 24% kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng.
 
Doanh thu thuần quý II của Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) đạt 1.457 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh 41% lên 1.265 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp kỳ này giảm 47% xuống gần 187 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp chỉ là 12,8% trong khi còn số này ở cùng kỳ là 28%.
 
Trong quý II, giá nguyên liệu đầu vào của ngành nhựa duy trì ở mức cao. Báo cáo hồi cuối tháng 6 của Chứng khoán Bảo Việt cho thấy giá PVC đạt mức cao kỷ lục 1.600 USD/tấn hồi giữa tháng 4, tăng 28% so với đầu năm và 81% so với giá bình quân năm 2020 là 884 USD/tấn. Sau đó, giá mặt hàng này đã giảm xuống còn 1.360 USD/tấn nhưng vẫn tăng 9% so với đầu năm và 54% so giá bình quân năm 2020.
 
Quay trở lại với kết quả kinh doanh của Nhựa Bình Minh, sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh, lãi sau thuế đạt gần 42 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý thấp nhất kể từ quý I/2009 (40,9 tỷ đồng).

 
Lợi nhuận sau thuế của Nhựa Bình Minh. Đơn vị: Tỷ đồng.
 
Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 2.605 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 125,8 tỷ đồng, giảm 51% so với 6 tháng đầu năm ngoái và chỉ hoàn thành được 24% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

 
Đơn vị: Tỷ đồng.
 
Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản đạt 2.768 tỷ đồng, giảm 8,4% so với số cuối năm trước. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 196 tỷ đồng xuống còn 81 tỷ đồng. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi có kỳ hạn) cũng giảm 33% xuống còn 810 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 55,7% lên 620 tỷ đồng trong đó có 273 tỷ đồng là nguyên liệu, vật liệu và 286 tỷ đồng thành phẩm.