• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,48 -2,16/-0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,48   -2,16/-0,16%  |   HNX-INDEX   358,87   +0,90/+0,25%  |   UPCOM-INDEX   97,45   +0,05/+0,05%  |   VN30   1.458,66   +3,07/+0,21%  |   HNX30   582,64   -2,41/-0,41%
20 Tháng Chín 2021 5:35:35 CH - Mở cửa
VPB: VPBank thông qua tăng vốn điều lệ tỷ lệ 80%
Nguồn tin: Người đồng hành | 29/07/2021 8:26:05 SA
Ngân hàng sẽ tăng vốn lên hơn 45.000 tỷ đồng.
Thời gian phát hành cổ phiếu dự kiến trong quý III hoặc quý IV. 
  
Theo kết quả lấy ý kiến bằng văn bản, cổ đông VPBank (HoSE: VPB) thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021. Ngân hàng sẽ phát hành tối đa hơn 1,97 tỷ cổ phiếu mới, tương đương tỷ lệ 80% gồm trả cổ tức tỷ lệ 62,15%, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) tỷ lệ 17,85%.
 
Cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu phổ thông được hưởng quyền sẽ nhận thêm 8.000 cổ phiếu mới gồm 6.215 cổ phiếu từ trả cổ tức và 1.785 cổ phiếu thưởng phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 
VPBank hiện lưu hành hơn 2,4 tỷ cổ phiếu và nắm giữ hơn 75,2 triệu cổ phiếu quỹ. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ dự kiến tăng từ gần 25.300 tỷ đồng lên hơn 45.057 tỷ đồng (nâng hơn 19.757 tỷ đồng), tương đương tổng số cổ phiếu niêm yết hơn 4,5 tỷ đơn vị. 
 
Ngân hàng cho biết đến ngày 31/12/2020, lợi nhuận chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển khoảng 19.511 tỷ đồng, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ khoảng 808 tỷ đồng là nguồn vốn có thể dùng cho mục đích tăng vốn điều lệ như phương án mà ngân hàng này dự kiến trình cổ đông.
 
Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến là trong quý III và/hoặc quý IV/2021. 

 
Diễn biến thị giá cổ phiếu VPBank. Nguồn: Trading view. 
 
Theo VPBank, việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp ngân hàng này đảm bảo tỷ lệ đầu tư, góp vốn mua công ty con và/hoặc góp vốn vào các lĩnh vực kinh doanh khác, đồng thời cải thiện các tỷ lệ cho vay kinh doanh chứng khoán, tỷ lệ cho vay đầu tư trái phiếu doanh nghiệp,…
 
Ngân hàng cho biết hiện nay tỷ lệ đầu tư, góp vốn của ngân hàng đã đạt mức tối đa và không thể thực hiện được bất kỳ giao dịch đầu tư, góp vốn nào cho đến khi mức vốn điều lệ được tăng lên.
 
Trước khi chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức tăng vốn, ngân hàng sẽ triển khai phương án chào bán 15 triệu cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên theo tiêu chí và danh sách do HĐQT quyết định, trong đó các thành viên HĐQT không điều hành không được mua. Giá chào bán ESOP được cổ đông thông qua là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng số tiền huy động được từ đợt chào bán dự kiến là 150 tỷ đồng.