• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,48 -2,16/-0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,48   -2,16/-0,16%  |   HNX-INDEX   358,87   +0,90/+0,25%  |   UPCOM-INDEX   97,45   +0,05/+0,05%  |   VN30   1.458,66   +3,07/+0,21%  |   HNX30   582,64   -2,41/-0,41%
20 Tháng Chín 2021 7:11:07 CH - Mở cửa
HBC: Tiết giảm chi phí, Xây dựng Hòa Bình hoàn thành 29% kế hoạch lợi nhuận năm
Nguồn tin: Người đồng hành | 29/07/2021 9:27:29 SA
Xây dựng Hòa Bình báo lãi ròng quý II/2020 đạt 65,6 tỷ đồng, gấp nhiều lần cùng kỳ do nền thấp. 
Sau 6 tháng, công ty hoàn thành 40% kế hoạch doanh thu và 29% kế hoạch lợi nhuận. 
  
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC), doanh thu thuần đạt 3.179,5 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp là 195,1 tỷ đồng giảm 16,7% kéo theo biên lợi nhuận gộp giảm còn 6,1%. Mức biên lợi nhuận này đã cải tiện so với vùng đáy 5,1% vào quý IV/2020 nhưng giảm so với quý I/2021 (8,7%).

 
Nguồn: BCTC HBC. Đơn vị: tỷ đồng
 
Dù doanh thu tài chính gấp 7,6 lần cùng kỳ nhờ lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư và chi phí giảm 18,1% nhưng công ty vẫn ghi nhận lỗ 25,1 tỷ đồng trong hoạt động tài chính. Tuy nhiên, khoản lỗ này đã cải thiện hơn so với mức gần 90 tỷ đồng trong quý II/2020. 
 
Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 12% còn 93,5 tỷ đồng. Bên cạnh việc tiết giảm chi phí, các yếu tố khác như phát sinh thu nhập khác hay chi phí thuế TNDN hoãn lại giảm giúp Hòa Bình báo lãi 58,4 tỷ đồng, gấp gần 30 lần cùng kỳ năm ngoái. Cũng cần lưu ý, lãi quý II/2020 chỉ vỏn vẹn 2 tỷ đồng, là mức thấp nhất trong 5 năm (2016-2020).
 
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 65,6 tỷ đồng, gấp 34,5 lần cùng kỳ. Sau 6 tháng, Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 5.442,6 tỷ đồng, đi ngang. Lợi nhuận sau thuế là 67,4 tỷ đồng, phần thuộc về cổ đông công ty mẹ là 73,2 tỷ đồng, gấp 5,6 lần. 
 
Năm 2021, ban lãnh đạo Hòa Bình đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 235 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 181% so với kết quả thực hiện năm trước. Như vậy, sau 6 tháng, công ty hoàn thành 40% kế hoạch doanh thu và 28,9% kế hoạch lợi nhuận.
 
Để đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh năm nay, Hòa Bình cần đạt giá trị trúng thầu 14.000 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 7, tổng giá trị trúng thầu đến hiện tại khoảng 11.308 tỷ đồng, hoàn thành 81% kế hoạch đề ra. Chia sẻ tại ĐHĐCĐ năm 2021, Tổng giám đốc Lê Viết Hiếu tin rằng, với tình hình khả quan trên, công ty hoàn toàn có thể đạt được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận mục tiêu năm nay. Trong nửa cuối năm, công ty có thể vượt kế hoạch trúng thầu đề ra.
 
Tính đến ngày 30/6, các khoản phải thu ngắn hạn có giá trị 11.000 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,3% so với đầu kỳ và chiếm 68% tổng tài sản. 
 
Nợ vay ngắn hạn là 4.398,8 tỷ đồng còn nợ vay dài hạn là 139,7 tỷ đồng. Hai khoản này chiếm 38% nợ phải trả và gấp 1,1 lần vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, hệ số này đã giảm so với thời điểm cuối quý I và đầu năm. Ngoài ra, công ty phải trả người bán ngắn hạn 3.671,3 tỷ đồng.