• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.344,30 +4,46/+0,33%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:55:03 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.344,30   +4,46/+0,33%  |   HNX-INDEX   361,10   +2,12/+0,59%  |   UPCOM-INDEX   97,15   +0,38/+0,39%  |   VN30   1.447,71   +1,49/+0,10%  |   HNX30   585,69   +3,61/+0,62%
22 Tháng Chín 2021 12:01:28 CH - Mở cửa
HAH: Hải An vượt 16% kế hoạch lợi nhuận cả năm
Nguồn tin: Người đồng hành | 29/07/2021 10:26:17 SA
Doanh thu quý II tăng 72%, lãi sau thuế tăng 150% lên 97,7 tỷ đồng.
Lãi tăng do sản lượng đội tàu và sản lượng khai thác cảng, depot tăng, bên cạnh giá thuê tàu cũng cao hơn.
Lũy kế 6 tháng, lãi sau thuế đạt 183 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch năm. 
  
Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) công bố BCTC quý II với doanh thu tăng 72% lên 449,3 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động khai thác tàu mang về 442,4 tỷ đồng, gấp gần 2 lần cùng kỳ năm trước; hoạt động khai thác cảng cũng tăng 29% lên 79,6 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế ở mức 97,7 tỷ đồng, tăng 150% so với quý II/2020.
 
Trong tháng 4, công ty đầu tư thêm tàu mới HaiAn West (1.740 teu) và Hải An East (1.702 teu), dẫn đến sản lượng đội tàu được gia tăng. Sản lượng đội tàu tăng dẫn tới sản lượng hoạt động khai thác cảng và depot tăng theo. Cùng với đó, việc giá cho thuê cao hơn cũng thúc đẩy lợi nhuận tăng trong kỳ. 

 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu tăng 49% lên hơn 808 tỷ đồng. Giá vốn tăng ít hơn nên lợi nhuận gộp đạt 238 tỷ đồng, tăng 109%. Mặc dù các chi phí đều tăng nhưng lãi sau thuế vẫn đạt 183 tỷ đồng, tăng 161% so với cùng kỳ. 
 
Năm nay, công ty đặt chỉ tiêu 1.661 tỷ đồng tổng doanh thu và 158 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 37% và 8% so với thực hiện năm trước. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 49% kế hoạch doanh thu và vượt 16% mục tiêu lợi nhuận năm.  
 
Tính đến 31/3, tài sản ngắn hạn tăng 10% lên gần 765 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền tăng từ 221 tỷ lên 223,4 tỷ đồng, chủ yếu nhờ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ đi vay tăng. Phải thu ngắn hạn tăng 18%, đạt 361,5 tỷ đồng; giá trị hàng tồn kho tăng 50% lên 68,7 tỷ đồng. Tài sản dài hạn tăng hơn 292 tỷ lên 1.692 tỷ đồng, tương đương 69% tổng tài sản. 
 
Về nguồn vốn, nợ vay tài chính tăng 31% lên gần 602 tỷ đồng, trong đó khoản vay VietcomBank – Chi nhánh Hải Phòng chiếm 83%, ứng với gần 500 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối quý II ở mức 307,8 tỷ đồng, tăng 22%; quỹ đầu tư phát triển 270,1 tỷ đồng; thặng dư vốn cổ phần 115,6 tỷ đồng. 
 
Được hỗ trở bởi kết quả kinh doanh khả quan, giá cổ phiếu HAH tăng hơn 127% so với đầu năm, hiện đang ở mức 42.500 đồng/cp.