• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,48 -2,16/-0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,48   -2,16/-0,16%  |   HNX-INDEX   358,87   +0,90/+0,25%  |   UPCOM-INDEX   97,45   +0,05/+0,05%  |   VN30   1.458,66   +3,07/+0,21%  |   HNX30   582,64   -2,41/-0,41%
20 Tháng Chín 2021 5:28:15 CH - Mở cửa
Việt Nam nhập siêu 2,7 tỷ USD sau 7 tháng
Nguồn tin: Người đồng hành | 29/07/2021 1:20:25 CH
Việt Nam nhập siêu 1,7 tỷ USD trong tháng 7 và nhập siêu 2,7 tỷ USD trong 7 tháng.
27 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD, trong đó, 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD trong 7 tháng vừa qua.
Ở chiều ngược lại, Việt Nam có 31 mặt hàng có kim ngạch nhập siêu trên 1 tỷ USD trong 7 tháng.
  
Báo cáo kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng của Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy cán cân thương mại ước tính thâm hụt 1,7 tỷ USD trong tháng 7 và nhập siêu 2,7 tỷ USD trong 7 tháng. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 17,8 tỷ USD, khu vực FDI (kể cả dầu thô) xuất siêu 15,1 tỷ USD.

 
Điện tử, máy tính và linh kiện là 1 trong 31 mặt hàng có kim ngạch ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm.
 
Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 7 ước đạt 27 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước nhưng lại tăng 8,4% so với cùng kỳ trong nước. Tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 185,3 tỷ USD, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước ước đạt hơn 48,5 tỷ USD, tăng gần 15%, chiếm hơn 26% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) có kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 136,8 tỷ USD, tăng gần 30%, chiếm gần gần 74%.
 
7 tháng đầu năm ghi nhận 27 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD, trong đó, 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD. Điện thoại và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, ước đạt 29,4 tỷ USD, chiếm gần 16% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện, ước đạt 27,4 tỷ USD, tăng gần 16%. Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 19,7 tỷ USD, tăng hơn 55%. Hàng dệt may đạt 18,6 tỷ USD, tăng hơn 14%.
 
Về cơ cấu, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 1,87 tỷ USD, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm và chiếm khoảng 1%. Nhóm hàng công nghiệp chế biến có kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 164,9 tỷ USD, tăng hơn 27% và chiếm 89% (tăng 1,1 điểm phần trăm). Nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt gần 13,7 tỷ USD, tăng gần 17% và chiếm hơn 7%. Nhóm hàng thủy sản xuất khẩu đạt hơn 4,9 tỷ USD, tăng 12% và chiếm gần 3%.
 
Mỹ là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch ước đạt 53,6 tỷ USD, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, ước đạt 28,7 tỷ USD, tăng hơn 24%. Thị trường EU ước đạt 22,5 tỷ USD, tăng gần 16%.
 
Ở chiều ngược lại, tháng 7, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 28,7 tỷ USD, tăng gần 4% so với tháng trước nhưng lại tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 188,03 tỷ USD, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt hơn 66,3 tỷ USD, tăng gần 30%, khu vực FDI ước đạt hơn 121,7 tỷ USD, tăng gần 39%.
 
7 tháng đầu năm ghi nhận 31 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng gần 88% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó, điện tử, máy tính và linh kiện ước đạt 39,4 tỷ USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng ước đạt 27,1 tỷ USD, tăng gần 37%; Điện thoại và linh kiện ước đạt 10,6 tỷ USD, tăng gần 49%.
 
Về cơ cấu, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt gần 176,4 tỷ USD, tăng gần 36% so với cùng kỳ năm trước và chiếm gần 94% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu. Nhóm hàng tiêu dùng ước đạt 11,67 tỷ USD, tăng gần 29% và chiếm hơn 6%.
 
Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 62,3 tỷ USD, tăng gần 49% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là thị trường Hàn Quốc đạt 29,7 tỷ USD, tăng gần 20%. Thị trường ASEAN xếp thứ 3, với kim ngạch ước đạt 24,7 tỷ USD, tăng hơn 48%.