• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.339,31 +14,32/+1,08%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:54 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.339,31   +14,32/+1,08%  |   HNX-INDEX   356,03   +3,02/+0,86%  |   UPCOM-INDEX   96,01   +0,25/+0,26%  |   VN30   1.451,12   +11,92/+0,83%  |   HNX30   571,61   +8,43/+1,50%
28 Tháng Chín 2021 9:28:12 CH - Mở cửa
PVS: Lãi quý II giảm 37% về mức 183 tỷ đồng
Nguồn tin: Người đồng hành | 29/07/2021 11:22:39 CH
Doanh thu quý II giảm 45%, lãi sau thuế giảm 37% xuống 183 tỷ đồng.
Sau nửa đầu năm, lợi nhuận sau thuế 347 tỷ đồng, giảm 16% và thực hiện 62% kế hoạch năm.
 
Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với doanh thu thuần giảm 45% xuống 3.063 tỷ đồng và lợi nhuận gộp tăng nhẹ 6% lên gần 261 tỷ đồng nhờ giá vốn giảm nhiều hơn. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 4% lên 8,5%.
 
Doanh thu tài chính giảm 24% và chi phí tài chính giảm 64%. Chi phí bán hàng tăng 21%, chi phí quản lý tăng 119% do tăng khoản trích lập dự phòng công nợ phải thu và chi phí nhân viên.
 
Bên cạnh đó, thu nhập khác giảm 71% về 55,8 tỷ đồng do khoản hoàn nhập dự phòng bảo hành các dự án trong kỳ này giảm 93% còn gần 12 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận khác giảm từ 154 tỷ đồng về 10 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính khiến lãi sau thuế giảm 37% về còn 183 tỷ đồng.

 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần PVS giảm 35% xuống 5.677 tỷ đồng; lãi sau thuế 347 tỷ đồng, giảm 16%. Công ty đã thực hiện 57% chỉ tiêu doanh thu và 62% chỉ tiêu lợi nhuận.
 
Nửa đầu năm, dịch vụ cơ khí, đóng mới và xây lắp là mảng đóng góp nhiều nhất trong cơ cấu doanh thu PVS với 2.944 tỷ đồng, đem về 119 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Hoạt động dịch vụ cung ứng tàu chứa và xử lý dầu thô (FSO/FPSO) đóng góp 1.123 tỷ đồng doanh thu và 57 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Nguồn thu từ dịch vụ căn cứ cảng chỉ khoảng 891 tỷ đồng nhưng lợi nhuận ghi nhận 133 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ tàu kỹ thuật dầu khí mang về 888,7 tỷ doanh thu và 64,5 tỷ đồng lợi nhuận. 

 
Tại thời điểm cuối quý II, doanh nghiệp dịch vụ dầu khí có khoản phải thu gần 4.868 tỷ đồng, giảm 14% so với thời điểm đầu năm. Tiền và tương đương tiền cũng giảm 12% về mức 4.565 tỷ đồng. Song giá trị hàng tồn kho tăng 33% lên 2.813 tỷ đồng. Nợ vay đi ngang ở mức 1.184 tỷ đồng, trong đó hơn nửa là nợ vay ngắn hạn.