• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,20 +11,87/+0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,20   +11,87/+0,94%  |   HNX-INDEX   303,97   +0,55/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   92,64   -0,20/-0,22%  |   VN30   1.293,79   +12,83/+1,00%  |   HNX30   563,51   +1,49/+0,27%
15 Tháng Tám 2022 4:19:59 CH - Mở cửa
REE: Lãi vay bào mòn lợi nhuận quý II
Nguồn tin: Người đồng hành | 30/07/2021 11:45:16 SA
Doanh thu quý II tăng 27% lên 1.636 tỷ đồng, chủ yếu nhờ nguồn thu từ mảng hạ tầng điện gấp gần 3 lần cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ quý II chỉ tăng 3%.
Chi phí tài chính quý II tăng 137% do chi phí lãi vay gần 191 tỷ đồng.
 
Theo BCTC hợp  nhất quý II, Cơ điện lạnh (HoSE: REE) ghi nhận doanh thu tăng 27% lên mức 1.636 tỷ đồng. Từ năm ngoái, doanh nghiệp đã chuyển sang mô hình holdings với 4 mảng kinh doanh riêng biệt là cơ điện lạnh, bất động sản, hạ tầng điện và nước do các công ty mà REE sở hữu 100% hoặc chiếm đa số quản lý. 
 
Quý II, mảng điện mang về 866 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ nhờ tình hình thủy văn thuận lợi dẫn đến sản lượng sản xuất từ nguồn thủy điện tăng. Ngoài ra, giá mua từ nguồn này cũng rẻ nhất trong cơ cấu giá điện nên được ưu tiên huy động. Một số công ty thủy điện thuộc sở hữu của REE có kết quả kinh doanh tích cực như Thủy điện Thác Mơ (HoSE:TMP) với lãi sau thuế tăng 29% lên 87 tỷ đồng; Thủy điện Miền Trung (HoSE:CHP) đạt lợi nhuận sau thuế gần 26 tỷ đồng, cải thiện so với số lỗ 4,4 tỷ đồng cùng kỳ... Nhóm thủy điện đã bù đắp cho kết quả kinh doanh kém khả quan tại các doanh nghiệp nhiệt điện như Nhiệt điện Phả Lại (HoSE:PPC) và Nhiệt điện Ninh Bình (HNX:NBP) trước thực trạng sản lượng điện được phát giảm.
 
Ngoài mảng điện, các công ty cung cấp nước sạch cũng mang về 23,5 tỷ đồng doanh thu; lĩnh vực cơ điện lạnh giảm 32% về còn gần 500 tỷ đồng và bất động sản đi ngang với 248 tỷ đồng doanh thu. Sau khi trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp đạt 663,7 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2020.

 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Trong kỳ, lãi liên kết giảm từ 176 tỷ về gần 135 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng mạnh lên 220 tỷ đồng, riêng chi phí lãi vay lên đến 190,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và quản lý cũng tăng đáng kể. Với những biến động trên, lợi nhuận sau thuế tăng 16,5% lên 470 tỷ đồng.
 
Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp đa ngành ghi nhận doanh thu thuần tăng 14%, đạt 2.819 tỷ đồng. Nguồn thu từ hoạt động tài chính và lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết đều tăng, theo đó lãi sau thuế tăng 38% lên gần 942 tỷ đồng. 
 
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu 6.933,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.769 tỷ đồng, lần lượt tăng 24,5% và 8,7% so với thực hiện trước. Như vậy, sau nửa đầu năm, REE hoàn thành 41% chỉ tiêu doanh thu và 53% chỉ tiêu lợi nhuận.

 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Tính đến 30/6, tổng tài sản tăng 48% lên gần 30,4 tỷ đồng, trong đó 77% là tài sản dài hạn. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh giảm từ 8.450 tỷ xuống 6.060,5 tỷ đồng sau khi công ty đã chuyển toàn bộ vốn tại Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, trong khi đó đầu tư khoảng 18 tỷ đồng để sở hữu 49% vốn tại Thủy điện Thác Bà 2.
 
Tiền mặt và các khoản tiền gửi ngân hàng gấp 3,5 lần giá trị đầu năm, đạt 2.301 tỷ đồng chủ yếu nhờ gia tăng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh; tiền thu lãi cho vay, cổ tức và tiền vay nhận được. Song các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và phải thu ngắn hạn đều giảm. Nợ vay tài chính tăng 96% lên mức 10.960 tỷ đồng, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 71%.