• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.399,11 +3,58/+0,26%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:15:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.399,11   +3,58/+0,26%  |   HNX-INDEX   387,58   +2,71/+0,70%  |   UPCOM-INDEX   99,51   +0,14/+0,14%  |   VN30   1.512,55   +2,06/+0,14%  |   HNX30   608,45   -0,61/-0,10%
19 Tháng Mười 2021 12:18:56 CH - Mở cửa
MSH: May Sông Hồng lãi tăng 114% trong quý II lên 124 tỷ đồng
Nguồn tin: Người đồng hành | 31/07/2021 10:56:27 SA
Biên lợi nhuận tăng từ 16,23% quý II/2020 lên 19,8% quý này.
Doanh thu quý II tăng 26% và lợi nhuận tăng 114%.
Doanh nghiệp tăng khoản vay ngắn hạn từ 497 tỷ đồng lên 731 tỷ đồng.
 
 
May Sông Hồng (HoSE: MSH) báo cáo doanh thu thuần hợp nhất quý II đạt 1.207 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng 53% lên 239 tỷ đồng nhờ giá vốn tăng thấp hơn doanh thu. Biên lãi gộp cải thiện từ 16,23% lên 19,8%.
 
Ngoài chi phí bán hàng tăng 39% lên 32 tỷ đồng thì các chi phí biến động không lớn hoặc không ảnh hưởng trọng yếu. Do vậy, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp may đạt 124 tỷ đồng, tăng 114% so với quý II/2020.
 
Cùng kỳ năm trước là thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh ở Mỹ và châu Âu, khách hàng thông báo tạm dừng và hủy đơn hàng khiến lợi nhuận giảm sâu. Đến năm nay, tình hình dịch được kiểm soát cùng chương trình vaccine nên đơn hàng phục hồi trở lại, dù vậy lợi nhuận của May Sông Hồng vẫn chưa trở lại mức trước dịch (2019).

 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Lũy kế nửa đầu năm, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu 2.152 tỷ đồng, tăng 13%; lãi sau thuế 216 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp thực hiện 50% chỉ tiêu doanh thu và 77,6% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Tại thời điểm cuối quý II, May Sông Hồng có 2.972 tỷ đồng tổng tài sản, tăng thêm gần 350 tỷ so với đầu năm. Doanh nghiệp giảm khoản đầu tư tài chính ngắn hạn từ 837 tỷ xuống 651 tỷ đồng, khoản phải thu tăng 75% do tăng khoản phải thu khách hàng và giảm dự phòng phải thu. Hàng tồn kho cũng tăng từ 615 tỷ đồng lên 869 tỷ đồng. May Sông Hồng tăng đáng kể vay ngắn hạn từ 497 tỷ đồng lên 731 tỷ đồng, không vay dài hạn.