• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.496,02 -0,03/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.496,02   -0,03/0,00%  |   HNX-INDEX   466,86   +6,03/+1,31%  |   UPCOM-INDEX   112,22   -0,45/-0,40%  |   VN30   1.523,57   -2,86/-0,19%  |   HNX30   821,95   +11,24/+1,39%
17 Tháng Giêng 2022 6:14:12 SA - Mở cửa
SVL: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Nguồn tin: HNX | 06/07/2021 5:15:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SVL của CTCP Nhân lực Quốc tế Sovilaco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp theo Điều lệ Công ty.
          - Thời gian thực hiện: từ ngày 22/07/2021 đến 01/08/2021
          - Địa điểm thực hiện: tại Công ty cổ phần nhân lực Quốc tế Sovilaco, địa chỉ: số 01 Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. HCM.

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức