• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.453,23 +6,46/+0,45%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:25:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.453,23   +6,46/+0,45%  |   HNX-INDEX   449,73   +3,32/+0,74%  |   UPCOM-INDEX   110,96   +0,11/+0,10%  |   VN30   1.516,60   +3,98/+0,26%  |   HNX30   755,59   +12,86/+1,73%
08 Tháng Mười Hai 2021 2:32:58 CH - Mở cửa
IJC: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận để TGĐ công ty ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với người có liên quan
Nguồn tin: HOSE | 11/08/2021 6:38:00 CH

 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận để TGĐ công ty ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với người có liên quan như sau:

Cổ phiếu liên quan