• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.272,94 -1,26/-0,10%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:15:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.272,94   -1,26/-0,10%  |   HNX-INDEX   302,77   -1,20/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   92,52   -0,12/-0,13%  |   VN30   1.293,40   -0,39/-0,03%  |   HNX30   560,99   -2,52/-0,45%
16 Tháng Tám 2022 2:24:56 CH - Mở cửa
VFS: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Nguồn tin: HNX | 18/08/2021 3:51:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VFS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/08/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 10.250.000
          - Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền, 4 quyền sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : + Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của các cổ đông sẽ được Hội đồng quản trị tổng hợp và phân phối cho đối tượng khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép.
          - Phương án làm tròn : Ví dụ: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 102 cổ phiếu, Ông A sẽ được mua: (102x1/4) = 25,5 cổ phiếu phát hành thêm. Do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên Cổ đông A chỉ được mua thêm 25 cổ phiếu mới và số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh 0,5 cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổng hợp và phân phối cho đối tượng khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
               + Số tài khoản: 11911000000274
          - Loại cổ phiếu đặt mua: + Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng. Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các đối tượng khác sẽ hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 06/09/2021
               + Thời gian kết thúc: 23/09/2021
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 06/09/2021
               + Thời gian kết thúc: 27/09/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại:
Trụ sở Công ty: Lầu 1, Số 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận I, TP. Hồ Chí Minh
Chi nhánh Công ty: Tầng 9B, Tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Thời gian vào các ngày làm việc trong tuần (xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: + Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông được chuyển nhượng một (01) lần.

Cổ phiếu liên quan