• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 2:19:47 CH - Mở cửa
DIG: DIC Corp thực hiện 8% chỉ tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm
Nguồn tin: Người đồng hành | 02/08/2021 10:10:33 SA
Lợi nhuận DIC Corp quý II tăng 10% và lũy kế 6 tháng tăng 69%. 
Hoạt động khác trong quý II lỗ 61 tỷ đồng do chi phí cho giá trị còn lại của tài sản thuộc tổ hợp dự án CSJ lên đến 70,7 tỷ đồng.
 
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) công bố doanh thu thuần hợp nhất quý II đạt 616 tỷ đồng, giảm 3,3%; giá vốn giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp tăng 38% lên 215 tỷ đồng.
 
Doanh thu bất động sản tăng từ 447 tỷ đồng lên 463 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu. Doanh nghiệp cho biết doanh thu bất động sản trong kỳ chủ yếu đến từ chuyển nhượng căn hộ dự án Gateway Vũng Tàu, chuyển nhượng căn hộ dự án CSJ và chuyển nhượng QSD đất dự án Nam Vĩnh Yên. Song, doanh thu kinh doanh hàng hóa giảm từ 51 tỷ đồng xuống 173 triệu đồng khiến tổng doanh thu giảm.
 
Hoạt động liên doanh liên kết có lãi 15 tỷ trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 35 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cùng tăng lần lượt 61% và 46%.
 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 125 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, hoạt động khác lỗ 61 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số lãi 9 tỷ quý II/2020 do phần chi phí cho giá trị còn lại của tài sản thanh lý đột biến (tài sản thuộc tổ hợp dự án CSJ) từ 2,4 tỷ đồng lên 70,7 tỷ đồng.

 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Do vậy, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 53 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu thuần tăng 24% lên 1.116 tỷ đồng; lãi sau thuế 94 tỷ đồng, tăng 69%.
 
So với kế hoạch năm, DIC Corp mới thực hiện 8,2% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế. DIC Corp thường ghi nhận lợi nhuận cao vào quý IV và đóng góp phần lớn vào kết quả kinh doanh năm.

 
Đơn vị: tỷ đồng
 
Vào thời điểm cuối năm, DIC Corp có 12.296 tỷ đồng tổng tài sản, tăng thêm 470 tỷ đồng so với đầu năm. Hơn 82% tổng tài sản dồn vào hàng tồn kho và khoản phải thu. Trong đó, phải thu ngắn hạn khác tăng từ 889 tỷ đồng lên 1.258 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng từ 4.395 tỷ đồng lên 4.597 tỷ đồng, phải thu dài hạn duy trì 3.111 tỷ đồng.
 
Doanh nghiệp có khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn 2.088 tỷ đồng, tương đương đầu năm. Vay nợ ngắn hạn tăng từ 690 tỷ đồng lên 909 tỷ đồng, vay nợ dài hạn tăng từ 826 tỷ lên 869 tỷ đồng.